اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
اقدام و عمل
نقشه سايت انگليسي الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي
 
آموزش همگاني
گروههاي مخاطب
      » زنان خانه دار
      » دانش جويان
      » دانش آموزان
     » اصناف و مشاغل آزاد
     » كاركنان دستگاههاي دولتي و غيردولتي
    ♦ قوانين و آئين نامه هاي اجرايي
    ♦ مطالب آموزشي


آموزش كاركنان
♦ آئين نامه ها و دستورالعمل ها
    ♦ ساختار آموزش كارمندان و مديران
    ♦ كارآموزي

مشاركت هاي مردمي
Update history: 1395/10/28
number of visits: 751
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal