اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
اداره برنامه ريزي و منابع

 شرح وظايف:

·   نظارت بر فعاليتهاي هزينه اي ، عملكرد طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي در قالب برنامه ها ي مصوب و ابلاغ شده ، تهيه و ارائه گزارش تطبيقي عملكردها و اعتبارات به صورت ادواري به مقامات ذيصلاح.

·   اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهاي تابعه و نظارت بر تعيين تخصيص اعتبارات ابلاغي و ابلاغ آن به امورمالي اداره كل جهت اجرا.

·       تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي طرحهاي تملك دارائيهاي سرمايه اي و هزينه اي استان .

·       ارايه بودجه پيشنهادي سالانه به استانداري با توجه به اهداف تدوين شده و شركت در جلسات دفاعيه بودجه.

·       تامين منابع اعتباري جهت پرداخت وجوه مربوط به حق الكشف كاشفين ، ديه و جبران خسارت .

·       تلفيق وتطبيق فعاليتها با فصول هزينه اي و موافقت نامه هاي مبادله شده از نظر اعتباري و شرح موافقت نامه .

·       تهيه شاخص هاي توزيع اعتبار و كنترل عمليات منابع اعتباري .

·       تهيه و تنظيم صورت تفريغ بودجه پايان سال

·       تهيه و تدوين برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت اداره كل با همكاري ستاد .

·       نظارت بر انجام برنامه هاي مطالعاتي-آمايشي در سطح استان از بعد محيط زيستي.

·       همكاري در تدوين تفاهم نامه اجراي عمليات سالانه محيط زيست كشور با دفاتر ذيربط درسازمان مركزي.

·   ساماندهي و جمع بندي آمارهاي توليد شده در سطح محيط زيست استان جهت ارايه به مراجع ذيصلاح و   بهره گيري از آن در تدوين برنامه ها از جمله تدوين دستورالعمل جمع آوري آمار و اطلاعات طرح هاي توسعه شهري و صنعتي و... بمنظور استفاده در تدوين نظام اطلاعات محيط زيست استان.

·       مطالعه مستمر اهدف هاو وظايف سازماني و همكاري با ستاد در تنظيم ساختار تشكيلاتي.

·   اجراي برنامه هاي تحول اداري در سطح اداره كل نظير تكريم ارباب رجوع ، اصلاح فرايند ها و روشهاي انجام كار، ساماندهي نيروي انساني .

·       انجام بررسي هاي لازم به منظور كارسنجي و برآورد نيروي انساني مورد نياز با همكاري واحدهاي ذيربط و چگونگي تامين آن از داخل اداره كل .


استان اصفهان

كميت نمازخانه هاي واحدهاي تابعه و تحت نظارت

عنوان

تعداد كل ساختمان

تعداد ساختمانهاي داراي مسجد

تعداد نمازخانه

نمازخانه تعمير و بازسازي شده

ساختمان داراي امام جماعت

تعداد ساختمان داراي نماز جماعت با روحاني

ساختمانهاي اداري

25

1

20

5

2

2

ساير (پاسگاههاي محيط باني )

15

1

15

3

0

0

 

 

 

 

 

 

 

كيفيت نمازخانه هاي واحدهاي تابعه و تحت نظارت دستگاه :

عنوان

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

ساختمانهاي اداري

1

18

2

0

ساير (پاسگاههاي محيط باني )

1

8

7

0

ميزان حضور در صفوف نماز جماعت

عناوين

تا 25%

تا 50%

تا 75%

بيش از 75%

 

مديران

 

 

*

 

 

كاركنان

 

*

 

 

 

 

كيفيت پخش اذان : حلقومي       راديويي          هردو روش *

مسووليت اقامه نماز در دستگاه: به عهده يالاترين مقام اجرايي دستگاه (مدير كل )مي باشد

 

 

استان اصفهان

تجليل و تقدير از فعالان و خادمان نماز

عناوين

1390

1391

1392

1393

1394

مديران

1

0

1

1

2

ايمه جماعات

0

0

0

0

1

كاركنان

1

0

2

10

10

 

ميزان اعتبارات :

1390

1391

1392

1393

1394

نرمافزاري

سختافزاري

نرمافزاري

سختافزاري

نرمافزاري

سختافزاري

نرمافزاري

سختافزاري

نرمافزاري

سختافزاري

4500000

5000000

.

10000000

2000000

300000000

500000

3000000

1500000

7000000

شامل حق الزحمه سخنرانان و ايمه جماعات و هدايا و جوايز

 

تعداد جلسات

1390

1391

1392

1393

1394

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

تعداد جلسه

تعداد مصوبه

3

7

2

8

4

10

6

11

4

10 

دوره هاي اموزشي

 

اسرار و احكام

ايمه جماعات

فعالان نمار

ساير اموزشها

 

تعداد

نفرات

تعداد

نفرات

تعداد

نفرات

تعداد

نفرات

1390

2

110

0

0

0

0

1

80

1391

0

0

0

0

0

0

1

100

1392

0

0

0

0

0

0

0

0

1393

 

0

0

0

0

0

0

0

 

1394

0

0

1

1

1

1

1

8

مطالعات و تحقيقات           

تحقيق و پزوهش

مقالات متتشره به صورت شبكه الكترونيكي و چاپي

1390

1391

1392

1393

1394

1390

1391

1392

1393

1394

0

0

0

0

0

8

3

0

10

6

ساير اقدامات :

برگزاري نماز جماعت و سخنراني وكلاس قران در محل محيط بانيهاي مناطق حفاظت شده ساليانه 25 مورد

احداث اولين نمازخانه در مناطق حفاظت شده استان در محل پارك ملي كلاه قاضي جهت استفاده بازديدكنندگان و محيط بانان

چاب ويزه نامه و   انتشار در اتوماسيون اداري به مناسبتهاي مختلف به تعداد ساليانه 10 مورد

حضور امام جماعت در محل اتاق كاركنان و ديدار حضوري و احيانا مشاوره مذهبي ماهيانه 20 مورد

دعوت از سخنرانان و اجراي برنامه هاي مذهبي و مسابقات متنوع فرهنگي به مناسبتهاي مذهبي ساليانه 10 مورد

تشكيل جلسات شوراي اقامه نماز و تصمصم گيري در خصوص مراسم و برنامه هاي مذهبي

 

Update history: 1395/12/24
number of visits: 27
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal