اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
اداره محيط زيست انساني

- شرح وظايف اداره محيط زيست انساني
› تهيه و تدوين برنامه هاي پيشگيرانه و مقابله اي درخصوص جلوگيري از آلاينده هاي محيط زيست در حوزه آب- خاك- هوا و تخريب محيط زيست و ارائه راهكارهاي مديريتي و كنترلي.
› بررسي آثار زيست محيطي بهره برداري نامناسب از منابع و ارائه راهكار جهت استفاده بهينه از آن
› بررسي و مطالعه در زمينه روشها و فناوري هاي نوين بازيافت و دفع و دفن پسماندها و همچنين فناوري هايي كه منجر به توليدات با پسماند كمتر خواهد شد
› تجزيه و تحليل (كمي و كيفي) داده هاي مأخوذه از مراكز و ايستگاههاي پايش لحظه اي و غير لحظه اي ارايه شده توسط معاونت نظارت و پايش
› بررسي و اعلام نظر درخصوص پروژه هاي مشمول مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي استان و پاسخگويي به استعلامات واصله در خصوص استقرار و ادامه فعاليت واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مطابق با ضوابط ومقررات ذيربط.
› مطالعه، تحقيق و بررسي در زمينه چگونگي بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و اثرات زيست محيطي ناشي از طرحهاي توسعه اي شامل طرحهاي در دست بهره برداري در حال اجراء و در دست مطالعه.
› همكاري با ستاد در زمينه تعيين سياستهاي مديريت حفاظت محيط زيست جهت تحقق اهداف توسعه پايدار و ارزيابي راهبردي آنها به منظور تعيين الگوهاي مديريتي با همكاري واحد هاي ذيربط
› پيگيري برنامه ها و طرح هاي توسعه اي- موضوعي استاني در چارچوب نظام ارزيابي راهبردي محيطي جهت ابلاغ به معاونت نظارت وپايش وادارات تابعه به منظور نظارت لازم
› ارزيابي توان اكولوژيكي زيستگاهها و مناطق استان وارتقاي سطح كمي وكيفي مناطق
› همكاري با ستاد در زمينه كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل ها

- فرآيند انجام امور در بخش استعلام
- فرآيند بررسي گزارش هاي ارزيابي
- قوانين، آئين نامه ها و دستورالعمل ها
- واحدهاي صنعتي و خدماتي سبز استان اصفهان در سال 1394
-
فهرست صنايع آلاينده براي اجرا در دوره هاي مالياتي سال 1394
-
كنوانسيون ميناماتا
 
Update history: 1396/08/24
number of visits: 1701
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal