اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
تفسير آرم

هوا

آب

خاك 

لا: سياست نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسلامي 

لاله:
نشانه و ياد آور شهداي گلگون كفن انقلاب
نشانه و مظهر پاكي و زيبائي طبيعت

برگ، نشانه زندگي
چهار برگ نشانه عناصر چهارگانه متشكله طبيعت و محيط : آب،آتش، هوا، خاك
(نظر و اعتقاد قدما و فلاسفه شرق و اسلامي در مورد  اجزاي تشكيل دهنده طبيعت)

دايره:
نشانه كره كه مجموع عوامل فوق در آن لحاظ است.
يك دايره به نشانه كره زمين، يعني يك كره براي زندگي نه بيشتر

اجزاء ياد شده در يك مجموعه نشانگر جامعيت حيات و محيط زيست است و در بر گيرنده مجموعه عوامل زيستي كه در تعادل و توازن نسبت به هم قرار دارند

Update history: 1396/09/18
number of visits: 6000
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal