اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

 دريافت نرم افزار كيفيت هوا براي نصب بر تلفن همراه


                                                                                                                                                                          مركز پايش كيفي هوا                                                                                                                              

                                   وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)                 

 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

 پنجشنبه
 1396/01/10
24 ساعته منتهي به ساعت12
72
66
---
67
71
63
73
69
چهارشنبه
 1396/01/09
67
62
---
 7265
57
 7566
سه شنبه
1395/01/08
 58 56 --- 60 5761
55
58
دوشنبه
 1396/01/07
61
 57 --- 6260
 62 6361
يكشنبه
 1396/01/06
65
61 ---52
70
69
65
64
شنبه
 1396/01/05
 6158
---
 62 63 5257
59
جمعه
 1396/01/04
 6762
 ---60
 70 55 62 63
پنجشنبه
1396/01/03
65
61
---
 62 6052 6060
 چهارشنبه
1395/01/02
 5754
---
 53 5752
 5555
سه شنبه
1396/01/01
 7267
 ---55
75
 5465
65


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

پنجشنبه
 1396/01/10
24 ساعته منتهي به ساعت12
66
62
69
---
---
52
چهارشنبه
1396/01/09
62
58
67
---
---
45
سه شنبه
1395/01/08
6258
70
---
---
67
دوشنبه
 1396/01/07
60
58
 71 ------
72
يكشنبه
 1396/01/06
61
 5772
---
---
65
شنبه
1396/01/05
60
54
 72---
---
75
 جمعه
 1396/01/04
60
55
75
 ------
51
پنجشنبه
 1396/01/03
59
 55 67 --- ---52
 جهارشنبه
1396/01/02
56
52
72
---
---
45
 سه شنبه
1396/01/01
64
58
 65---
---
52

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300                

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/01/10
number of visits: 79563
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal