اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
اقدام و عمل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

 دريافت نرم افزار كيفيت هوا براي نصب بر تلفن همراه


                                                                                                                                                                          مركز پايش كيفي هوا           

وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)                 

 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

 يكشنبه
 1395/12/08
24 ساعته منتهي به ساعت12
 106108
108
97
111
109
106
106
شنبه
1395/12/07
97 94107
 92108
103
104
 101
جمعه
1395/12/06
68
 6562
69
70
75
72
69
 پنجشنبه
1395/12/05
82
 54 94 6590
85
70
77
چهارشنبه
1395/12/04
77
75
72
 7477
87
82
78
سه شنبه
1395/12/03
87
 8277
77
85
86
 9083
دوشنبه
 1395/12/02
 8077 75 7677
7892
79
يكشنبه
 1395/12/01
 --- 63 70 6597
85
75
76


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

 يكشنبه
 1395/12/08
24 ساعته منتهي به ساعت12
102
 97 85---
 ---110
شنبه
1395/12/07
97
92
82
---
 ---107
جمعه
 1395/12/0672
70
 67---
 ---65
پنجشنبه
 1395/12/05
69
62
57
 ------
62
چهارشنبه
 1395/12/04
74
70
 62---
---
60
سه شنبه
 1395/12/03
92
83
90
---
---
104
دوشنبه
 1395/12/02
 86 77 82---
---
92
يكشنبه
 1395/12/01
 82 7382
41
---
104

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300                

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

Update history: 1395/12/08
number of visits: 73053
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal