اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"رونق توليد"

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
اطلاعات تماس
نقشه
 

ارتباط با ما
نشاني: اصفهان- ميدان لاله- اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان- كد پستي: 8198997543
تلفنخانه: 3-35602421
نمابر دفتر مديريت: 35602424
(پيش شماره استان اصفهان: 031)
(كد اقتصادي: 411416964434/ شناسه ملي: 14000189475)
Email: info@isfahan-doe.ir
 
رئيس اداره روابط عمومي: سيد مصطفي قادريان
 شماره همراه (و شماره پاسخگويي به فوريت ها و مخاطرات محيط زيستي استان): 09133094381
پست الكترونيك:
m.ghaderian1963@gmail.com
پست الكترونيك واحد خبر: khabar.isfahandoe@yahoo.com
واحد ارتباط مردمي، پيام گير و نمابر روابط عمومي:35555565
 
 

مشخصات اعضاي كارگروه پايگاه اطلاع رساني اينترنتي حفاظت محيط زيست استان اصفهان

 رديفنام و نام خانوادگي
 مسؤوليت
 شماره تماس
1
سيد مصطفي قادريان
مدير پايگاه
35555565
2