اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
منشور اخلاقي

 

 
متن منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد / سوگند كابينه روحاني به 13 تعهد

 «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد»  كه در اولين جلسه هيات دولت يازدهم به رياست دكتر حسن روحاني، قرائت شد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خويش و مسئوليت را امانتي الهي بدانم.

2- همه آحاد مردم ايران را از همه اقوام و مذاهب الهي و بدون توجه به تفاوت‌هاي فردي، جنسيتي و گروهي، محترم بشمارم و از حقوق، حريم خصوصي، حيثيت و شرافت آنان پاسداري كنم و در استفاده از تمام سرمايه‌هاي انساني كشور بكوشم.

3- هدف اول من تامين مصالح پايدار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و در صورتي كه بين منافع فردي حزبي، سازماني، قومي و حرفه‌اي من با مصالح ملي تضادي باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملي را مبناي تصميم قرار دهم؛ در تمام تصميمات و اقدامات خود، سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري)، برنامه‌هاي توسعه، قوانين و اولويت‌هاي اعلام شده از طرف رييس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- انديشه‌ام در مدار اعتدال، تصميماتم بر مبناي تدبير و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروي، شتاب‌زدگي و خودسري بپرهيزم.

5- همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افكار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌كاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي كه موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام شود به شدت پرهيز كنم؛ به عنوان امين نظام جمهوري اسلامي، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمايم؛ چه در زمان مسئوليت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصميمات و اقدامات خود جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران باشم، مسئوليت خطاهاي خود را بپذيرم؛ براي ديدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقيد به گزارش‌دهي منظم به رييس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نكنم، بلكه تعاملات بين سازماني و هم‌افزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارت‌خانه‌هاي هم‌گروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همكاري مؤثر داشته باشم.

8- مبناي واگذاري مناصب را شايستگي، راستگويي و درستكاري قرار دهم و نزديكان سببي و نسبي من در انتصابات از هيچ امتياز و تقدمي برخوردار نباشند.

9- مديران زيردست خود را براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده كنم و كاركنان خود را به مثابه سرمايه‌اي بپندارم كه بهره‌وري و بالندگي آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصي مديران قبلي، كارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه كنم.

11- حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويكرد مثبت عمل كنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل كنم.

12- سرمايه‌هاي هستي چون انرژي، محيط زيست و نيروي انساني را سرمايه‌هاي تمام بشر دانسته، در حفظ، كاربرد درست و بهسازي آنها كوشش كنم و اين سرمايه را همچون ميراثي بپندارم كه از گذشتگان به ما رسيده است و چون امانتي بپندارم كه بايد به آيندگان برسانيم.

13- هر گاه به اين جمع‌بندي برسم كه توان لازم براي انجام مسئوليت را از دست داده‌ام مراتب را به رييس‌جمهور اعلام كنم و زماني كه مي‌خواهم سازمان تحت مديريت خود را تحويل مسئول بعدي دهم، تمام اطلاعات و تجربيات خويش را به جانشين خود منتقل كنم.

من در پيشگاه قرآن كريم و در برابر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به خداوند قادر متعال سوگند مي‌خورم كه همواره در دوران مسئوليت خود به منشور اخلاقي دولت «تدبير و اميد» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ايفاي وظيفه‌ام بكار گيرم.

 
 

منشور اخلاقي سازمان حفاظت محيط زيست

 

1- حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي دربرخورد با همكاران و ارباب رجوع .

2- خوش رويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .

3- راهنمايي به موقع و ارايه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها .

4- فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند .

5- ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض ( قومي ، جنسي ، خويشاوندي ،‌ مذهبي و … ) .

6- توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارايه خدمت به آنها .

7- ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .

8- انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .

9- خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه .

10- زمان گذاري فعاليت ها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده .

11- انجام فعاليت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سليقه كاركنان يا مديران .

12- پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند .

13- رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه .

14- استفاده از پوشش اسلامي .

15- پرهيز از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار .

16- استقرار تجهيزات و اشياء به صورت دقيق و منظم به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي دردسترس باشند .

17- استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد .

18- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان .

19- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي .

20- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني .

21- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن .

22- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .

23- رعايت قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق .

24- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند .

25- تهيه و تنظيم منشور مشاركت اجتماعي مردم در امور محيط زيست .

 
 

منشور حقوق مراجعين

-  دريافت اطلاعات شفاف درباره خدمات دستگاه به روشهاي مناسب.

-  بهره‌مندي از خدمات بخشهاي مختلف مستقر در مركز استان و شهرستانها طبق وظايف دستگاه در وقت اداري.

-  برخورداري از رفتار احترام‌آميز توأم با خوشرويي و متانت از سوي كاركنان.

-  دسترسي سريع به ارائه دهندگان هر خدمت با استفاده از راهنماي طبقات و مشخصات كاركنان.

-  بهره‌گيري از فضاي مناسب ارتباطي و اطمينان بخش با مسؤولان.

-  بهره‌مندي از خدمات دستگاه با رعايت عدالت بدون تبعيض‌هاي مختلف قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و غيره.

-  استفاده از خدمات دستگاه در مدت زمان پيش‌بيني شده براي هر خدمت.

-  بهره‌مندي از فضاي اداري متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.

-  استفاده از هواي سالم و مطبوع بدون استعمال دخانيات در فضاي بسته اداري.

-  برخورداري از محيط سالم كاري، بدون نياز به ارائه توصيه نامه، سفارش و ساير مظاهر فساد اداري.

     مراجعين گرامي؛ ضمن عرض خوش آمد به شما به آگاهي‌تان مي‌رسانيم موارد دهگانه فوق در شمار حقوق بديهي هر مراجعه كننده به دستگاهها و نهادهاي دولتي به شمار مي آيد بنابراين خواهشمنديم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد فوق توسط مسؤولان و كاركنان اين دستگاه، به منظور اصلاح و بهبود خدمات، مراتب را از طريق شماره تماس 35555565 به اطلاع دبيرخانه كميسيون تحول اداري دستگاه برسانيد.

 

با ابراز سپاس/ دبيرخانه كميسيون تحول اداري حفاظت محيط زيست استان اصفهان

 
 
 
Update history: 1396/09/18
number of visits: 4477
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal