اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته

 

تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

خیابان
 دانشگاه
 
خیابان
پروین

 خیابان
روددکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی

 میانگین

 چهارشنبه
1399/07/02
24ساعته منتهی به ساعت7 
132
86
102
84
 91 9799
 سه شنبه
1399/07/01
122
84
 10284
 8288
94
دوشنبه 
1399/06/31
119
86
 11280
84
88
 95
یکشنبه
 1399/06/30
127
 95 97 10291
105
103
شنبه
 1399/06/29
124
 11293
 8486
91
 98
جمعه
1399/06/28
97
 7876
70
74
78
79
پنجشنبه
 1399/06/27
 10272
 76 70 8074
79
چهارشنبه
1399/06/26
124
86
76
74
88
82
88
سه شنبه
1399/06/25
 93
91
80
93
92
90
دوشنبه
1399/06/24
 68
74
76
82
80
76
 یکشنبه
1399/06/23
117
 7086
 6876
76
 82
 شنبه
1399/06/22
119
88
84
---
84
84
92
جمعه
1399/06/21
134
122
117
 105
129
121
پنجشنبه
  1399/06/20
137
114
105
93
97
112
110
چهارشنبه
   1399/06/19
144
99
97
93
102
114
108
سه شنبه
1399/06/18
144
114
110
97
102
105
113
دوشنبه
1399/06/17
117
86
82
80
76
105
91
یکشنبه
1399/06/16
91
57
78
63
68
86
74
شنبه
1399/06/15
82
 5570
55
59
70
65
جمعه
 1399/06/1472
61
63
55
57
61
62
پنجشنبه
 1399/06/13
97
72
74
68
70
78
77
چهارشنبه
 1399/06/12
117
91
88
76
80
88
90
سه شنبه
1399/06/11
86
95
76
74
76
93
83
 دوشنبه
1399/06/10
88
 7376
65
70
82
76
 یکشنبه1399/06/09
65
 ---57
50
61
61
59
 شنبه1399/06/08
93
 ---78
70
84
74
80
جمعه
1399/06/07
82
---
63
74
72
84
75
پنجشنبه
1399/06/06
82
 ---68
55
82
82
74
چهارشنبه
1399/06/05
74
---
65
59
61
68
65
 سه شنبه
1399/06/04
112
---
91
82
86
102
95
دوشنبه
1399/05/03
93
---
80
70
65
80
78
 یکشنبه
1399/06/02
97
---
78
80
72
86
83
 شنبه
1399/06/01
110
 ---78
68
78
84
84


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

  تاریخ

شاهین شهر

   مبارکه

کاشان 

خمینی شهر

 سگزی

نجف آباد

 چهارشنبه
1399/07/02
24ساعته منتهی به ساعت7  
 9372
--
 --95
 76
سه شنبه
 1399/07/01
91
70
--
 80 8882
دوشنبه
1399/06/31
91
65
95
 70 7674
 یکشنبه
1399/06/30
86
 72 8884
70
80
شنبه
1399/06/29 
82
82
 8486
78
 86
 جمعه1399/06/28
74
59
  7061
 70
پنجشنبه
 1399/06/27
78
61
 7661
 80 
چهارشنبه
1399/06/26
72
59
80
 78
 
سه شنبه
1399/06/25
78
59
  68
 
دوشنبه
 1399/06/24
82
65
  57
 
یکشنبه
1399/06/23
76
80
  86
 
 شنبه
1399/06/22
 74
112
 74
 
جمعه
1399/06/21
 84
91
 105
 
 پنجشنبه
1399/06/20
 88
105
 122
 
چهارشنبه
1399/06/19
85
80
99
 82
 
 سه شنبه
1399/06/18
80
74
97
95
70
 
 دوشنبه
 1399/06/17
74
74
86
99
78
 
یکشنبه
1399/06/16
61
7676
80
93
 
 شنبه
1399/06/15
65
63
68
65
65
 
جمعه
1399/06/14
59
72
59
59
57
 
پنجشنبه
 1399/06/13
63
65
72
78
63
 
چهارشنبه
1399/06/12
57
82
68
80
68
 
سه شنبه
1399/06/11
68
63
76
78
88
 
 دوشنبه
1399/06/10
74
55
95
63
53
 
 یکشنبه1399/06/09
59
57
61
50
---
 
 شنبه1399/06/08
61
61
65
57
 --- 
جمعه
1399/06/07
57
61
65
63
 --- 
پنجشنبه
1399/06/06
61
63
61
61
 --- 
چهارشنبه
  1399/06/05
 65
 72
  
سه شنبه
  1399/06/04
 76
93
70
  
دوشنبه
1399/06/03
59
72
95
78
 72
 یکشنبه
1399/06/02
74
65
68
80
 74
 شنبه
1399/06/01
74
72
91
86
 70

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/07/02
number of visits: 1524515
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal