اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
گپ سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

چهارشنبه
 1397/05/24
24ساعته منتهي به ساعت12
84
70
---
 ---74
82
88
80
سه شنبه
 1397/05/23
75
55
---
 ---72
65
75
68
 دوشنبه
 1397/05/22
52
65
---
---
6262
51
58
يكشنبه
 1397/05/21
51
55
52
---
65
55
---
56
شنبه
1397/05/20
52
57
80
 ---65
60
57
62
جمعه
 1397/05/1955
55
65
 ---67
67
52
60
پنجشنبه
1397/05/18
42
39
62
 ---60
57
39
50
چهارشنبه
 1397/05/17
55
57
55
---
60
62
52
57
سه شنبه
 1397/05/16
72
65
77
 ---72
82
7273
دوشنبه
1397/05/15
70
60
72---
70
67
62
67
 يكشنبه
1397/05/14
75
80
 ------
70
62
60
69
 شنبه
1397/05/13
 6075
59---
65
 6252
62
 جمعه1397/05/12
39
52
62
---
57
60
39
 51
پنجشنبه
1397/05/11
5165
62
---
62
60
57
59
چهارشنبه
1397/05/10
60
52
62
---
57
55
57
57
 سه شنبه
 1397/05/09
60
60
70
---
 62
62
63
دوشنبه
1397/05/08
6762
80
---
 95
55
72
يكشنبه
 1397/05/07
62
92
72
---
  6255
69
شنبه
1397/05/06
82
77
62
 --- 93
82
79
جمعه
1397/05/05
 6575
67
---
 82
 62 70
 پنجشنبه
1397/05/04
 876277
---
92
72
92
80
چهارشنبه
 1397/05/03
95
85
 ---
77
97
92
89
سه شنبه
 1397/05/02
91
92
87
---
80
97
77
87
دوشنبه
1397/05/01
90
65
77
---
65
67
87
75


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

 چهارشنبه
 1397/05/24
24ساعته منتهي به ساعت12
 ------
70
 77
82
 سه شنبه
 1397/05/23
---
---
67
62
60
65
 دوشنبه
1397/05/22
---
---
67
75
72
65
 يكشنبه
1397/05/21
---
 ---57
52
67
67
شنبه
1397/05/20
---
 ---60
52
65
72
 جمعه 1397/05/19 ------
52
32
60
75
پنجشنبه
 1397/05/18
 ------
72
52
57
62
چهارشنبه
 1397/05/17
 ------
67
75
70
67
سه شنبه
 1397/05/16
 --- ---75
72
67
62
 دوشنبه
 1397/05/15
81
---
67
60
72
72
 يكشنبه
 1397/05/14
82
---
70
55
57
67
شنبه
1397/05/13
 65---
72
65
67
57
 جمعه1397/05/12
65
---
72
67
65
60
پنجشنبه
 1397/05/11
70
---
49
 ---60
65
چهارشنبه
 1397/05/10
75
---
57
 ---60
62
 سه شنبه
 1397/05/09
72
---
51
 ---55
70
دوشنبه
 1397/04/08
92
---
72---
4267
 يكشنبه
 1397/05/07
72
---
67
54
52
70
شنبه
1397/05/06
80
---
77
52
67
67
جمعه
 1397/05/0590
 ---60
52
60
74
پنجشنبه
 1397/05/04
 95---
72
77
90
90
چهارشنبه
 1397/05/03
92
---
80
109
87
95
سه شنبه
 1397/05/02
88
---
 87 9285
80
دوشنبه
 1397/05/01
86
---
67
70
77
67

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/05/24
number of visits: 391313
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal