اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

سه شنبه
 1397/03/29
24 ساعته منتهي به ساعت12
57
60
---
---
61
68
58
61
 دوشنبه
1397/03/28
 3945
49
---
52
62
 4949
 يكشنبه
1397/03/27
45
42
54
 ---60
62
63
54
 شنبه1397/03/26
62
65
56
 ---77
82
58
67
جمعه
 1397/03/25 8060
62
---
87
95
87
69
 پنجشنبه
 1397/03/24
72
45
64
---
70
70
65
64
چهارشنبه
 1397/03/23
62
57
67
 ---67
77
60
65
سه شنبه
1397/03/22
 103 8767
---
95
 9782
89
 دوشنبه
1397/03/21
82
 5760
---
77
90
86
75
يكشنبه
1397/03/20
124
109
103
---
117
122
124
116
 شنبه
1397/03/19
60
57
 60 ---60
67
67
62
جمعه
 1397/03/1877
77
70
---
75
92
97
81
پنجشنبه
1397/03/17
62
75
 62 ---55
87
55
66
 چهارشنبه1397/03/16
52
52
 --- ---54
67
65
58
 سه شنبه
1397/03/15
97
57
 --- ---62
95
75
77
 دوشنبه 1397/03/1452
51
---
---
58
72
65
60
 يكشنبه
 1397/03/13
5555
---
---
56
72
58
 59
 شنبه
1397/03/12
116
128
117
 ------
117
117
119
جمعه
 1397/03/11122
106
 110 ---112
128
114
115
پنجشنبه
 1397/03/10
112
106
109
---
108
109
103
108
چهارشنبه
1397/03/09
97
70
 102---
95
 1038592
سه شنبه
1397/03/08
104
77
112
---
92
106
95
98
دوشنبه
1397/03/07
 8060
105
---
82
97
72
83
يكشنبه
1397/03/06
103
100
 108 ---100
 103112
 104
شنبه
1397/03/05
95
90
72
 ---100
106
90
92
جمعه
 1397/03/04 6065
57
 ---77
85
70
69
پنجشنبه
 1397/03/03
45
50
52
---
72
62
60
57
چهارشنبه
1397/03/02
36
 40 60 ---60
56
45
 50
سه شنبه
 1397/03/01
3329
57
---
49
49
57
45


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

 سه شنبه
 1397/03/29
24 ساعته منتهي به ساعت12
6866
55
---
85
77
 دوشنبه
1397/03/28
 7060
57
 ---77
 82
 يكشنبه
1397/03/27
62
60
62
 ---72
77
 شنبه1397/03/26
87
77
77
 ---67
95
جمعه
1397/03/25
 8580
75
---
80
97
پنجشنبه
1397/03/24
72
75
60
 ---85
85
چهارشنبه
 1397/03/23
75
72
55
---
92
95
سه شنبه
1397/03/22
9787
77---
 122112
دوشنبه
 1397/03/21
92 82 77---
 111 109
يكشنبه
 1397/03/20
104
116
109
---
154
120
 شنبه
1397/03/19
7262
62 ---80
92
جمعه
 1397/03/1885
85
80
---
75
 92
 پنجشنبه
1397/03/17
85
75
65
 ---80
93
 چهارشنبه1397/03/16
87
85
85
 ---100
87
 سه شنبه
1397/03/15
97
75
95
 ---75
97
دوشنبه
 1397/03/1492
65
75
---
85
92
يكشنبه
1397/03/13
82
65
70
---
90
82
 شنبه
1397/03/12
104111
136
 ---119
127
جمعه
 1397/03/11107
109
107
---
 104118
پنجشنبه
 1397/03/10
97
104
80---
116
107
چهارشنبه
1397/03/09
8792
77
---
107
97
 سه شنبه
 1397/03/08
97
95
82
---
119
 75
دوشنبه
1397/03/07
80
 85 90 ---114
96
يكشنبه
 1397/03/06
95
100
103
---
111
 104
 شنبه
1397/03/05
111
97
97
 ---107
104
جمعه
1397/03/04
78
82
 
---
100
95
پنجشنبه
 1397/03/03
87
77
57
---
95
87
 چهارشنبه
1397/03/02
 6765
60
---
 7245
سه شنبه
1397/03/01
49
70
55
---
3365

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/03/29
number of visits: 381661
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal