اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
گپ سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

دوشنبه
 1397/07/23
24ساعته منتهي به ساعت7
92
92
 67 ---75
77
67
78
يكشنبه
 1397/07/22
87
87
64
---
77
67
62
74
 شنبه
1397/07/21
92
90
75
57
67
82
65
75
جمعه
 1397/07/2086
92
87
62
82
90
82
83
 پنجشنبه
 1397/07/19
76
87
---
56
75
85
67
74
چهارشنبه
1397/07/18
80
72
 ---52
62
65
60
65
سه شنبه
 1397/07/17
77
80
---
45
57
60
52
62
دوشنبه
1397/07/16
75
78
---
45
62
70
57
65
يكشنبه
 1397/07/15
65
72
---
48
55
55
52
58
شنبه
1397/0714
 8797
 ---80
62
70
62
76
جمعه
 1397/07/138692
---
8080
90
97
88
پنجشنبه
 1397/07/12
92
90
---
80
85
95
87
88
چهارشنبه
1397/07/11
80
90
---
60
77
87
75
78
سه شنبه
 1397/07/10
85
72
---
52
62
65
67
67
دوشنبه
 1397/07/09
 8687
---
67
75
80
72
78
 يكشنبه
 1397/07/08
78
75
 --- 6575
75
72
73
شنبه
1397/07/07
55
52
53
 ---39
36
32
45
جمعه
 1397/07/0629
36
55
---
42
36
29
38
پنجشنبه
 1397/07/05
72
 6060
55
57
49
49
57
چهارشنبه
1397/07/04
84
 77 8060
65
72
62
71
سه شنبه
 1397/07/03 80 66---
54
52
62
52
 61
دوشنبه
 1397/07/02
90
 70---
52
60
65
65
67
يكشنبه
1397/07/01
 114110---7577
97
80
92


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

 دوشنبه
 1397/07/23
24ساعته منتهي به ساعت7
52
54
92
---
62
57
يكشنبه
 1397/07/22
57
57
87
 ---62
54
 شنبه
1397/07/21
92
60
72
 ---70
62
جمعه
 1397/07/2090
72
90
---
75
65
پنجشنبه
 1397/07/19
70
65
85
80
65
57
چهارشنبه
1397/07/18
67
52
80
72
6255
سه شنبه
 1397/07/17
77
55
82
 ---70
57
دوشنبه
1397/07/16
62
60
77
 ---55
75
يكشنبه
 1397/07/15
57
62
80
62
60
57
 شنبه
1397/07/14
 --- 7790
 7295
45
جمعه
1397/07/13
---
---
95
---
 7552
پنجشنبه
1397/07/12
---
77
77
---
97
57
چهارشنبه
 1397/07/11
---
55
95
90
67
60
سه شنبه
 1397/07/10
---
55
75
87
62
75
دوشنبه
 1397/07/09
---
67
82
82
60
62
يكشنبه
 1397/07/08
---
65
87
80
97
77
 شنبه
1397/07/07
 ---62
52
---
 --- ---
 جمعه 1397/07/06---
39
65
 ------
---
پنجشنبه
1397/07/05
---
57
80
65
---
55
 چهارشنبه
1397/07/04
 ---70
 9272
80
678
سه شنبه
 1397/07/03---
57
 ---62
70
57
دوشنبه
 1397/07/02
---
75
---
82
70
54
يكشنبه
1397/07/01
---
80
 95104
85
57

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/07/23
number of visits: 402307
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal