اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

خيابان
 دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

دوشنبه
 1399/03/12
 24 ساعته منتهي به ساعت7 
95
----
74
72
78
65
77
يكشنبه
1399/03/11
95
 ---78
78
78
65
79
 شنبه
1399/03/10
107
 ---84
72
76
61
80
جمعه
 1399/03/0984
---
74
63
74
57
70
پنجشنبه
 1399/03/08
86
---
70
68
70
57
70
 چهارشنبه
1399/03/07
102
---
74
76
80
70
67
 سه شنبه
1399/03/06
110
129
80
78
78
76
92
 دوشنبه1399/03/05
93
91
80
70
72
61
78
يكشنبه
 1399/03/0486
86
72
61
72
63
73
شنبه
1399/03/03
 10293
 8691
88
55
 86
جمعه
 1399/03/02110
 7880
 7070
 6579
پنجشنبه
1399/03/01
102
 97 7468
68
68
 79
 چهارشنبه
1399/02/31
84
 8665
 84 6878
77
 سه شنبه
1399/02/30
105
 10797
 9170
91
 93
 دوشنبه
1399/02/29
93
88
68
93
63
61
77
يكشنبه
 1399/02/28
95
76
57
80
63
70
74
 شنبه
1399/02/27
80
76
52
80
57
70
69
 جمعه 1399/02/2686
91
55
95
61
76
77
پنجشنبه
 1399/02/25
72
62
57
74
61
59
64
چهارشنبه
1399/02/24 
 148 13288
 117 70 80106
سه شنبه
 1399/02/23
124
102
63
102
61
74
87
دوشنبه
1399/02/22
102
105
61
 ---74
76
84
يكشنبه
1399/02/21
 97 5555
93
53
57
68
 شنبه
 1399/02/20
84
82
51
78
55
63
69
جمعه
 1399/02/1978
68
57
80
50
50
64
پنجشنبه
 1399/02/18129
137
 68112
68
80
99
 چهارشنبه
 1399/02/17
113
112
74
80
 6868
86
سه شنبه
 1399/02/16
110
93
65
78
61
61
78
دوشنبه
  1399/02/15
80
68
50
72
65
59
57
 يكشنبه
1399/02/14
122
 6163
74
61
 68 75
شنبه
1399/02/13
117
97
57
95
 ---70
87
 جمعه 1399/02/12124
129
63
86
 ---72
95
پنجشنبه
1399/02/11
 6591
 41 84 ---63
 69
چهارشنبه
1399/02/10
74
59
57
---
53
76
64
سه شنبه
1399/02/09
80
61
 5970
 50 5563
دوشنبه
1399/02/08
86
97
45
76
53
70
71
 يكشنبه
 1399/02/07
150
150
74
132
75
110
115
شنبه
 1399/02/06
127
112
 55---
59
 7085
 جمعه
 1399/02/05
122
---
55
---
57
93
 82
پنجشنبه
 1399/02/04
119
46
68
---
59
76
77
چهارشنبه
 1399/02/03
74
68
65
74
50
57
64
سه شنبه
 1399/02/02
112
117
91
95
76
68
93
 دوشنبه
1399/02/01
 129 134 70 11088
65
99


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 


ايام هفته

  تاريخ

شاهين شهر

   مباركه

كاشان 


 
سجزي
 

نجف آباد

دوشنبه
1399/03/12
 24 ساعته منتهي به ساعت7 
---
   70
يكشنبه
 1399/03/11
---
   65
 شنبه
1399/03/10
72
   68
جمعه
1399/03/09
---
   68
پنجشنبه
 1399/03/08
68
   68
چهارشنبه
 1399/03/07
68
   70
 سه شنبه
1399/03/06
72
   76
 دوشنبه1399/03/05
57
    84
يكشنبه
1399/03/04
80
74
  ---
 شنبه
1399/03/03
 78 68 78 ---57
 جمعه1399/03/02
78
72
76
---
78
 پنجشنبه
1399/03/01
 88 59 86 ---70
چهارشنبه
1399/02/31
86
 63 84---
61
سه شنبه
1399/02/30
91
72
 124 ---74
دوشنبه
 1399/02/29
95
61
84
 ---55
يكشنبه
 1399/02/28
72
70
72
 ---61
 شنبه
1399/02/27
70
61
65
 ---63
جمعه
 1399/02/2684
61
114
---
61
پنجشنبه
 1399/02/25
78
55
61
---
54
چهارشنبه
1399/02/24
82
53
55
---
45
سه شنبه
 1399/02/23
86
57
---
---
51
دوشنبه
 1399/02/22
102
63
---
---
59
يكشنبه
1399/02/21
78
68
 --- ---99
 شنبه
1399/02/20
82
57
 --- --- ---
 جمعه139/02/19
68
57
 --- --- ---
پنجشنبه
 1399/02/1893
68
---
---
---
چهارشنبه
1399/02/17
 8670
139
---
 61
سه شنبه
 1399/02/16
86
63
122
---
63
دوشنبه
1399/02/15
63
57
50
---
50
 يكشنبه
1399/02/14
102
 6878
---
 55
 شنبه
1399/02/13
84
82
74
 ---63
 جمعه 1399/02/12102
84
72
---
82
 پنجشنبه
1399/02/11
82
55
 72---
 55
چهارشنبه
 1399/02/10
72
45
61
---
51
سه شنبه
1399/02/09
63
53
 61---
50
 دوشنبه
1399/02/08
78
72
93
---
57
يكشنبه
139/02/07
105
114
102
---
61
شنبه
1399/02/06
86
 65107 --- 63
 جمعه1399/02/05
124
 74 105 ---63
پنجشنبه
 1399/02/04
119
70
99
---
68
 چهارشنبه
 1399/02/03
78
63
91
 ---53
سه شنبه
 1399/02/02
93
68
74
---
63
 دوشنبه
1399/02/01
 88 84 53---
 68

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/03/12
number of visits: 1491474
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.23 تعداد کل امتیازها:145
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal