اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

يكشنبه
 1397/10/30
24 ساعت منتهي به ساعت12
6357
67
70
 5657
70
53
 شنبه
1397/10/29
103
8580
97
65
82
111
89
جمعه
 1397/10/2862
29
82
62
57
45
57
56
 پنچشنبه
 1397/10/27
75
77
72
57
70
70
109
76
چهارشنبه
 1397/10/26
116
65
104
70
92
 77 107 90
سه شنبه
 1397/10/25
70
45
55
 57 5542
6255
 دوشنبه
 1397/10/24
97
65
91
65
97
87
97
86
يكشنبه
 1397/10/23
162
167
155136
162
---
163
158
شنبه
 1397/10/22
140
133
145
 104146
107143
131
جمعه
 1397/10/21---
85
97
77
82
75
104
87
پنجشنبه
1397/10/20
54
60
55
5749
 4565
55
چهارشنبه
 1397/10/19
92
97
95
65
87
---
95
89
سه شنبه
1397/10/18
 6762
65
 166057
90
60
 دوشنبه
1397/10/17
49
42
52
45
42
39
55
46
يكشنبه
 1397/10/16
154
165
140
141
152
138
161
150
شنبه
1397/10/15
152
152
 143136
146
125
152
144
 جمعه 1397/010/1472
57
82
57
60
57
55
63
پنجشنبه
 1397/10/13
120
 92120
92
 117106
142113
چهارشنبه
 1397/10/12
168
155
159
 140155
 140165
155
 سه شنبه
 1397/10/11
128
77
133
94
124
104
106
109
 دوشنبه
1397/10/10
62
67
80
 6565
 6072
67
يكشنبه
 1397/10/09
11170
109
72
 11695
97
96
شنبه
 1397/10/08
29
32
 5757
49
4557
 47
جمعه
 1397/10/07
112
70
97
 8090
100
116
95
 پنجشنبه
 1397/10/06
156
154
156
---
152
152
165
156
چهارشنبه
 1397/10/05
146
 125152
 ---133
 122148
138
 سه شنبه
1397/10/04
109
87
 103 ---108
 85 112101
دوشنبه
 1397/10/03
116
128
109
90
109103143
114
يكشنبه
 1397/10/02
85
87
77
77
97
72
87
83
شنبه
 1397/10/01
 49 5752
67
52
49
 67 56


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

زرين شهر

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

يكشنبه
 1397/10/30
24 ساعت منتهي به ساعت12
75
---
60
61
61
 6338
 شنبه
1397/10/29
100 --- 5245
77
65
45
جمعه
 1397/10/2870
---
---
36
67
60
29
پنچشنبه
1397/10/27
49
---
 ---45
104
49
45
چهارشنبه
1397/10/26
100
 ------
55
100
60
72
 سه شنبه
 1397/10/25
75
---
67
77
---
60
45
دوشنبه
 1397/10/24
---
---
100
36
---
72
36
يكشنبه
 1397/10/23
---
---
138
152
 ---82
141
 شنبه
1397/10/22 
---
 ---109
75 ---62
104
جمعه
 1397/10/21 ------
92
62
---
57
57
پنجشنبه
 1397/10/20
 ------
5552
---
55
42
چهارشنبه
 1397/10/19
 ---
67
49
---
70
70
 سه شنبه
 1397/10/18
 ---
72
52
75
60
---
دوشنبه
 1397/010/17
 ---
 6236
---
42
---
يكشنبه
 1397/10/16
  ---104
109
128
63
138
شنبه
 1397/10/15
 ---
87
6592
62
 111
جمعه
 1397/10/14 ---
62
52
67
 6742
پنجشنبه
 1397/10/13
 ---
87
109
85
75
114
چهارشنبه
 1397/10/12
 ---
100
107
90
60
136
 سه شنبه
 1397/10/11
  ---80
67
85
 7085
دوشنبه
 1397/10/10
 ---
70
55

52
55
يكشنبه
 1397/10/09
 ---
7785
87
42
82
شنبه
1397/10/08
 ---
49
60
92
65
42
جمعه
1397/10/07
 ---
80
33
87
60
60
پنجشنبه
 1397/10/06
 ---
104
106
 80 70132
چهارشنبه
 1397/10/05
 ---
 9065
80
 ---119
سه شنبه
1397/10/04
  62
52 77 62 52
دوشنبه
 1397/10/03
 ---
100
65---57
103
يكشنبه
 1397/10/02
 ---
72
85
 ---70
87
شنبه
 1397/10/01
 ---
 4957
---
67
55

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/10/30
number of visits: 528165
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.19 تعداد کل امتیازها:52
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal