اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
توليد و اشتغال
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان


اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

شنبه
1396/12/26
24 ساعته منتهي به ساعت12
49
42
60
45
62
60
62
54
 جمعه1396/12/25
70
60
92
55
72
 77 7271
 پنجشنبه
1396/12/24
57
45 9051
60
55
62
60
چهارشنبه
1396/12/23
 42 3970
49
 6570
62
57
سه شنبه
1396/12/22
62
 52 8552
80
 7075
68
دوشنبه
 1396/12/21
 5245
70
42
55
57
57
54
 يكشنبه
1396/12/20
97
70
82
55
109
92
92
85
شنبه
1396/12/19
103
86
92
82
95
90
104
 93
جمعه
 1396/12/18
52
54
67
53
67
70
 7763
پنجشنبه
1396/12/17
55
57
77
52
 5765
60
60
 چهارشنبه
1396/12/16
 6055
75
52
70
62
70
63
سه شنبه
 1396/12/15
62
55
92
52
 7562
52
64
دوشنبه
1396/12/14
 7236
90
45
---
70
62
 63
يكشنبه
1396/12/13
42
45
57
36
 52 5539
47
شنبه
1396/12/12
55
54
45
42
57
55
52
52
 جمعه
11396/12/11
45
32
26
23
52
52
55
41
پنجشنبه
 1396/12/10
41
49
36
36
49
49
42
43
چهارشنبه
 1396/12/09
55
52
60
36
75
65
60
58
سه شنبه
1396/12/08
26
 2965
29
39
42
42
39
دوشنبه
1396/12/07
32
36
70
42
32
32
39
40
يكشنبه
 1396/012/06
36
45
62
32
45
39
42
43
شنبه
1396/12/05
 4936
57
32
45
45
45
44
جمعه
1396/12/04
35
 32 5729
32
39
45
 38
پنجشنبه
1396/12/03
 77 7780
54
 7575
70
73
چهارشنبه
 196/12/02
100
106
 9562
112
 97102
96
سه شنبه
1396/12/1
 5560
65
 4565
60
65
59


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

 شنبه
1396/12/26
24 ساعته منتهي به ساعت12
62
90
65
 ---65
57
جمعه
 1396/12/25 5895
72
---
90
52
پنجشنبه
 1396/12/24
62
65
55
---
92
 57
چهارشنبه
 1396/12/23
65
57
57
---
97
57
سه شنبه
1396/12/22
65
82
60
---
111
62
 دوشنبه
1396/12/21
 5475
52---
72
52
يكشنبه
1396/12/20
85
 9880 ---106
 75
شنبه
1396/12/19
 9592
82
 ---120
80
 جمعه 1396/12/18---
75
55
---
103
72
پنجشنبه
1396/12/17
80
85
57
 ---97
92
چهارشنبه
 1396/12/16
72
55
60
 ---100
90
سه شنبه
 1396/12/15
65
92
62
 ---87
 92
دوشنبه
1396/12/14
75
77
42
55
75
67
يكشنبه
 1396/12/13
62
72
39
57
77
70
شنبه
1396/12/12
67
60
36
 5275
62
جمعه
1396/12/11
70
67
52
---
90
80
پنجشنبه
1396/12/10
55
62
45
---
107
67
 چهارشنبه
 139/12/09
62
5242
46
92
80
 سه شنبه
 1396/12/08
42
42
39
29
72
87
دوشنبه
 1396/12/07
42
36
39
36
97
75
يكشنبه
 1396/12/06
45
42
45
29
70
45
شنبه
 1396/12/05
 42 3636
39
72
57
جمعه
 1396/12/0452
55
42
39
81
52
پنجشنبه
 1396/12/03
70
758070
80
90
چهارشنبه
1396/12/02
85
85
67
62
92
103
سه شنبه
 1396/12/0162
75
 8239
100
 82

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1396/12/26
number of visits: 349994
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal