اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
گپ سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان
 كيفيت هواي كلانشهر اصفهان
در ايستگاه هاي پايش دائم، بر حسب شاخص كيفيت هوا (AQI)
 

ايام هفته

 

تاريخ                      

 

 ميدان
احمدآباد

 
 خيابان
دانشگاه
 
خيابان
پروين

 خيابان
رودكي
 
خيابان
استانداري

 چهارباغ
  خواجو
 
بزرگراه
خرازي

 ميانگين

 سه شنبه
 1397/06/27
24ساعته منتهي به ساعت12
 88 ---70
62
70
84
87
77
دوشنبه
 1397/06/26
86
---
75
62
65
82
90
77
يكشنبه
1397/06/25
84
92
85
70
77
77
90
82
شنبه
1397/06/24
87
85
85
77
77
90
80
83
جمعه
 1397/06/23112
119
 
 80
95
106
102
پنجشنبه
1397/06/22
117
109
90
85
87
104
103
99
 چهارشنبه
1397/06/21
102
 8770
62
72
 7797
 81
 سه شنبه
1397/06/20 
 103 8280
 60 7780
82
80
 دوشنبه
1397/06/19
 10397
100
 6265
 82 8284
 يكشنبه
1397/06/18
 11280
 8557
 67 67 7277
 شنبه
1397/06/17
95
 85 92 55 75 80 7279
جمعه
1397/06/16
97
95
 109 6265
 82 5781
پنجشنبه
  1397/06/15
104
80
85
57
52
65
72
73
 چهارشنبه
 1397/06/14
86
87
70
60
52
72
62
70
 سه شنبه
  1397/06/13
80
75
55
60
52
62
57
63
 دوشنبه
  1397/06/12
70
62
60
49
49
57
65
59
 يكشنبه
 1397/06/11
77
67
49
49
49
55
57
58
شنبه
1397/06/10
52
 55 5539
42
42
42
47
جمعه
1397/06/09
62
57
57
42
39
49
45
50
پنجشنبه
1397/06/08
85
77
72
49
60
72
62
68
چهارشنبه
1397/06/07
109
100
52
65
55
90
87
80
 سه شنبه
 1397/06/06
97
90
92
58
65
82
80
81
دوشنبه
 1397/06/05
 6070
42
45
49
49
62
54
يكشنبه
 1397/06/04
85
82
67
52
57
67
55
66
 شنبه
1397/06/03
82
 9762
52
 --- ---70
73
جمعه
 1397/06/0255
 ---57
45
---
---
57
54
پنجشنبه
1397/06/01
57
67
65
52
60
 55
63


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاه هاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفيت هوا(AQI) 
 


ايام هفته

  تاريخ

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه

كاشان

 
سجزي
 

نجف آباد

سه شنبه
 1397/06/27
24ساعته منتهي به ساعت12
---
76
95
80
72
66
 دوشنبه
 1397/06/26
 ---80
95
100
7765
يكشنبه
 1397/06/25
---
77
92
95
77
77
شنبه
1397/06/24
 ---80
77
90
90
67
جمعه
 1397/06/23 ---97
103
106
128
92
 پنجشنبه
1397/06/22
---
80
 87119
 10085
 چهارشنبه
1397/06/21
---
67
92
---
80
92
 سه شنبه
1397/06/20
 ---65
 75 ---82
67
 دوشنبه
1397/06/19
 --- 90107
 42 6292
يكشنبه
1397/06/18
 ------
 72 6267 
شنبه
1397/06/17
 ------
 9575
92
 
جمعه
1397/06/16
 ------
 100 5777
 
پنجشنبه
 1397/06/15
---
---
80
70
77
 
 چهارشنبه
 1397/06/14
---
 ---75
77
77
 
سه شنبه
1397/06/13
---
---
62
60
67
57
 دوشنبه
 1397/06/12
 ------
70
54
62
52
 يكشنبه
1397/06/11
---
---
52
62
67
60
 شنبه1397/06/10
 --- ---67
65
57
65
 جمعه1397/06/09
 --- ---75
72
67
70
پنجشنبه
 1397/06/08---
---
 6787
92
82
چهارشنبه
1397/06/07
---
---
70
87
60
70
سه شنبه
 1397/06/06
---
---
72
62
70
70
دوشنبه
 1397/06/05
 ------
65
62
52
57
يكشنبه
1397/06/04
---
---
65
60
85
67
 شنبه
1397/06/03
 --- ---67
67
85
67
جمعه
 1397/06/02---
---
70
99
67
60
پنجشنبه
 1397/06/01
---
---
70
103
60
77

 

جدول شاخص كيفي هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاك 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم براي عموم 

 201-300 بسيار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناك 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1397/06/27
number of visits: 397211
امتیازدهی
میانگین امتیازها:3.15 تعداد کل امتیازها:39
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal