اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
اقتصاد مقاومتي
اقدام و عمل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

 دريافت نرم افزار كيفيت هوا براي نصب بر تلفن همراه


                                                                                                                                                                          مركز پايش كيفي هوا           

وضعيت كيفي هواي شهر اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)                 

 


ايام هفته  

  تاريخ                      

ميدان احمد  آباد


بلوار دانشگاه

خيابان پروين

خيابان رودكي

 

ميدان امام حسين

چهار باغ خواجو

 

بزرگراه خرازي 

   ميانگين          

 چهارشنبه
1395/01/02
24 ساعته منتهي به ساعت 12

 5351
---
 49 6045
 5552
سه شنبه
1396/01/01
 7267
 ---55
75
 5465
65
 دوشنبه
 1395/12/30
 9793
---
92
 9487
90
92
يكشنبه
 1395/12/29
60
57
---
62
 6757
 60 61
شنبه
 1395/12/28
75
 70---
70
87
72
 7675
جمعه
 1395/12/27135
127
 --- 119125
 104125
123
پنجشنبه
1395/12/26
 118104
 ---100
 114107
112
109
چهارشنبه
 1395/12/25
10590
---
89
90
91
92
93
 سه شنبه
 1395/12/24
128
 97 --- 112104
92
 117108
دوشنبه
1395/12/23
 154 152 ---138
136
120
132
139
يكشنبه
1395/12/22
111
 107---
103
120
 107109
110
شنبه
1395/12/21
92
77
 ---90
110
96
94
93
جمعه
1395/12/20
80
77
 ---75
 8781
80
 80
پنجشنبه
1395/12/19
78
66
---
 6875
74
76
73
چهارشنبه
1395/12/18
85
68
 --- 7297
85
87
82
سه شنبه
1395/12/17
 8885
 8376
97
90
 8987
 دوشنبه
 1395/12/16
63
61 6572
80
72
 65 68
يكشنيه
 1395/12/15
75
 6772
70
82
82
72
72
 شنبه
1395/12/14
97
 7787
 7085
85
90
84
جمعه
1395/12/13
92
85
7295
106
 103---
92
 پنجشنبه
 1395/12/12
86
81
80
82103
92
 9588
چهارشنبه
 1395/12/11
82
 78 8772
 9075
78
80
سه شنبه
1395/12/10
82
79
 7576
88
 8678
81
 دوشنبه
 1395/12/09
 7972
 876775
76
75
76
 يكشنبه
 1395/12/08
 9288
85
87
97
84
85
88
شنبه
1395/12/07
97 94107
 92108
103
104
 101
جمعه
1395/12/06
68
 6562
69
70
75
72
69
 پنجشنبه
1395/12/05
82
 54 94 6590
85
70
77
چهارشنبه
1395/12/04
77
75
72
 7477
87
82
78
سه شنبه
1395/12/03
87
 8277
77
85
86
 9083
دوشنبه
 1395/12/02
 8077 75 7677
7892
79
يكشنبه
 1395/12/01
 --- 63 70 6597
85
75
76


وضعيت كيفي هوا در ساير شهرهاي استان اصفهان در ايستگاههاي مراقبت دائم بر حسب شاخص كيفي هوا(AQI)     

 


ايام هفته

  تاريخ                

خميني شهر

شاهين شهر

   مباركه  

كاشان    

سگزي

نجف آباد 

 جهارشنبه
1396/01/02
24 ساعته منتهي به ساعت 12
51
47
65
---
---
44
 سه شنبه
1396/01/01
64
58
 65---
---
52
 دوشنبه
 1395/12/30
90
83
80
 ------
62
يكشنبه
 1395/12/29
60
 55 68---
 ---60
شنبه
1395/12/28
82
78
80
---
---
65
جمعه
 1395/12/27119
105
92
---
 ---62
پنجشنبه
1395/12/26
 111103
107---
---
70
چهارشنبه
1395/12/25
85
80
97
---
---
77
 سه شنبه
 1395/12/24
 10497
97
---
 ---75
دوشنبه
 1395/12/23
128
120
80
---
---
 75
يكشنبه
1395/12/22
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
24 ساعته منتهي به ساعت7
114
106
100
 ------
90
شنبه
 1395/12/21
102
94
 104 ------
112
جمعه
1395/12/20
82
77
87
---
---
92
پنجشنبه
1395/12/19
87
75
86
---
---
72
چهارشنبه
 1395/12/18
85
80
 80---
---
85
سه شنبه
1395/12/17
95
80
103
---
 ---104
دوشنبه
1395/12/16
85
69
 90---
 ---65
يكشنبه
 1395/12/15
 72 6575
---
---
67
شنبه
1395/12/14
 8882
 72---
---
62
 جمعه
 1395/12/13
95
89
95
---
 ---65
پنجشنبه
1395/12/12
92
88
 75---
 ---80
چهارشنبه
 1395/12/11
 8576
67
 ------
72
سه شنبه
 1395/12/10
81
 75 72---
 ---70
 دوشنبه
 1395/12/09
78
72
 70---
---
80
 يكشنبه
 1395/12/08
95
 84 80---
 ---97
شنبه
1395/12/07
97
92
82
---
 ---107
جمعه
 1395/12/0672
70
 67---
 ---65
پنجشنبه
 1395/12/05
69
62
57
 ------
62
چهارشنبه
 1395/12/04
74
70
 62---
---
60
سه شنبه
 1395/12/03
92
83
90
---
---
104
دوشنبه
 1395/12/02
 86 77 82---
---
92
يكشنبه
 1395/12/01
 82 7382
41
---
104

 

جدول شاخص كيفي هوا

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعيت               

 Pollution Standard Index

(P S I)

50 -  0

پاك

 

50 - 0
100 - 51

سالم

 

100 - 51 

150 - 101

ناسالم براي گروههاي حساس

 

 200 - 101

 
 200 - 151

ناسالم براي عموم

 

 201-300 بسيار ناسالم


 201-300

  بالاتر از300                

خطرناك

 

 بالاتر از300 

 

توضيح:

1- شاخص كيفي هوا (A Q I )يا شاخص آلودگي هوا (P S I )معياريست كه غلظت تركيبات مختلف آلاينده موجود در هوا نظير منوكسيد كربن- دي اكسيدگوگرد- تركيبات نيتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات كوچكتر از 10 ميكرو متر و ذرات كوچكتر از 2.5 ميكرو متر) را كه داراي حدود مجاز متفاوت با واحدهاي مختلف ميباشند را تبديل به يك عدد بدون واحد كرده و وضعيت آلودگي هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمايش ميدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) يكسان مي باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرايط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم براي گروهاي حساس و(200 -151 )ناسالم براي عموم در نطر گرفته شده است.

Update history: 1396/01/02
number of visits: 78441
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2.36 تعداد کل امتیازها:11
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal