اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                                                              تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
کیفیت هوای اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته 

 

 تاریخ                      


 میدان
احمدآباد

 
خیابان
پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی
 رهنان  کاوه  فیض  میرزاطاهر جی
 ورزشگاه
میثاق
 فرشادی  باهنر انقلاب

 میانگین

 
1401/07/04
24ساعت منتهی به ساعت7   
86
104
 ---101
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---97
  1401/07/0391
123
---
115
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---110
 
1401/07/02
94
113
89
118
 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---103
  1401/07/0176
90
89
92
 --- ------
 --- --- --- ------
---
---
87
 
1401/06/31
 73 122 89104
---
 101111
---
91
 --- ------
---
106
101
  1401/06/3086
98
102
110
---
97
103
---
154
 ------
---
---
105
107
 
1401/06/29
99
120
109
121
---
108
171
---
71
 ------
---
---
133
117
 
 1401/06/28
 86104
86
111
---
95
140
---
62
 ------
---
---
114
100
 
1401/06/27 
80
 9587
 92---
109
 93---
64
 ------
---
---
97
 90
 1401/06/26
79
 88 9294
---
98
90
---
71
 ------
---
---
103
89
 1401/06/25
83
100
97
 95---
118
97
 ---70
 ------
---
---
103
 95
 
 1401/06/24
97
118
97
97
---
138
95
 ---71
 --- ------
 ---121
104
 
1401/06/23
 105 161103
 114 ---154
101
 ---76
 --- --- --- ---135
119
 
1401/06/22
82
 103 93102
 ---130
 117---83
 ------
---
---
127
 104
 
1401/06/21
94
122
121
117
---
 113124
---
94
 --- ------
---
142
116
 
1401/06/20
83
 91 ---105
---
89
 93 ---68
 ------
---
---
---
88
 
1401/06/19
88
101
--- 101---
 --- --- ------
 ------
---
---
---
96
  1401/06/1895
116
 86 105---
92
 124 ---82
 --- ------
---
---
100
 
1401/06/17
94
 11283
 104 --- --- --- ------
 --- ------
---
 ---98
 
 1401/06/16
80
95
79
92
---
81
---
---
70
 ------
---
---
115
87
 
 1401/06/15
87
9081
94
 --- ------
---
 75 ------
---
---
 11791
 
1401/06/14
103
102
102
118
---
---
 ------
---
 --- --- --- --- ---106
 
 1401/06/13
86
109
87
103---
104
---
---
74
 --- ------
---
---
94
 
1401/06/12
78
78
70
85
 ---100
76
52
64
 ---70
89
62
86
76
 1401/06/11
77
95
68
87
---
93
88
56
68
 12571
89
66
82
82
 
1401/06/10
102
86
67
88
---
81
99
63
75
 10767
83
66
121
 85
 
 1401/06/09
91
81
70
86
---
86
90
57
59
 7875
57
72
105
77
 
 1401/06/08
93
63
69
---
---
81
94
82
53
 8983
60
67
 10078
 
1401/06/07
94
87
77
 --- ---71
105
73
92
 8685
73
85
---
84
  1401/06/0672
76
70
 --- ---74
104
66
81
 10376
72
85
92
81
 
1401/06/05
73
86
75
---
---
74
92
 6562
 ---76
 7386
78
76
  1401/06/0471
88
69
           76
 
 1401/06/03
63
70
76
96
---
84
84
63
58
 8481
57
64
74
73
 
 1401/06/02
68
86
69
94
 ---86
87
60
56
 7475
56
68
71
73
 
 1401/06/01
66
78
71
83
---
110
94
65
57
 6080
57
97
87
77


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

تاریخ

شاهین شهر

مبارکه

 سگزی
 دوشنبه
1401/07/04
24ساعت منتهی به ساعت7   
93
 ---56
یکشنبه
1401/07/03
92
 ---61
 شنبه
1401/07/02
99
 ---68
جمعه
1401/07/01
87
 ---63
پنجشنبه
1401/06/31
87
---
79
چهارشنبه
1401/06/30
86
---
67
سه شنبه
1401/06/29
97
---
62
دوشنبه
1401/06/28
79
---
65
یکشنبه
1401/06/27
70
---
68
شنبه
1401/06/26
67
---
66
جمعه
1401/06/25
70
 ---70
پنجشنبه
1401/06/24
76
 ---72
چهارشنبه
1401/06/23 
72
---
66
 سه شنبه
 1401/06/22
81
 ---68
دوشنبه
1401/06/21
 96---
---
یکشنبه
1401/06/20
72
 ------
شنبه
1401/06/19
68
84
---
جمعه 
1401/06/18
157
84
---
 پنجشنبه
1401/06/17
111
 80---
چهارشنبه
 1401/06/16
68
70
---
سه شنبه
1401/06/15
64
69
52
دوشنبه
1401/06/14
65
76
53
 یکشنبه
1401/06/13
67
68
48
 شنبه
1401/06/12
62
71
53
جمعه
1401/06/11
56
66
42
 پنجشنبه
1401/06/10
64
63
54
 چهارشنبه
 1401/06/09
64
77
49
سه شنبه
1401/06/08
63
59
46
 دوشنبه
1401/06/07
66
53
43
یکشنبه
 1401/06/0659
43
35
 شنبه
1401/06/05
64
 4332
 جمعه1401/06/04
69
---
45
پنجشنبه
1401/06/3
77
 ---62
 چهارشنبه
1401/06/02
78
---
58
سه شنبه
1401/06/01
80
---
64

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1401/07/04
number of visits: 2023337
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal