اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
توسعه معادن مهمترين چالش مناطق حفاظت شده اصفهان است

توسعه معادن مهمترين چالش مناطق حفاظت شده اصفهان است  

توسعه معادن مهمترين چالش مناطق حفاظت شده اصفهان است  

اصفهان- ايرنا- سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره‌كل محيط زيست اصفهان گفت: توسعه فعاليت معادن از جمله مهمترين چالش‌هاي فراروي مناطق حفاظت شده اين استان است كه بايد براي رفع آن تدابيري ويژه‌اي انديشيد.

حسين اكبري روز چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا تصريح كرد: فعاليت معادن رو به گسترش است و علاوه بر كمبود امكانات و تجهيزات مهمترين چالشي كه مناطق حفاظت شده محيط زيست استان با آن مواجه هستند. 

وي به چالش‌هاي گوناگون محيط زيست اشاره و خاطرنشان كرد: مهمترين و ضروري‌ترين راهكار براي حل اين معضلات زيست محيطي و جلوگيري از ايجاد و تشديد بحران‌هاي مربوط، نهادينه شدن همكاري جمعي و مشاركت همگاني است. 

به اعتقاد كارشناسان مناطق حفاظت شده از شـريانهاي حياتي اكوسيسـتم كشور و جزو سرمايه‌هاي زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي هستند كه در سالهاي اخير با چالش‌هاي متعددي مواجه شده‌اند كه بارگذاري‌هـاي انجام شـده خـارج از توان، فشـار زيادي بـه اين مناطـق وارد كرده كـه برخـي از آنهـا بـا فلسـفه وجـودي آن در تضاد و تعـارض است.

 راهسـازي، اسـتخراج معـادن، كشـاورزي، دامپـروري، شكار و بهره برداريهاي بي‌رويه، خشكسالي، كمبود امكانات، تغييرات اقليمي، كمبود محيط بان، فرسايش بادي و كم‌توجهي‌هاي ديگر از جمله تهديدهاي است كه به گفته آنان نفس اين عرصه‌هاي طبيعي كشور را به شماره انداخته است.

10.5 درصـد مسـاحت كشور بـه مناطـق حفاظت شـده اختصـاص دارد تـا در ايـن مناطـق زيسـتگاه‌هاي گياهي و جانوري كشـور حفظ و حراسـت شـوند، كاركـرد آنهـا در اصـل حفاظـت از گيـاه، جانور و اكوسيسـتم بوده اسـت.

در زمان حاضر 284 منطقه حفاظت شده در كشور وجود دارد كه در مجموع 17 ميليون 780 هزار هكتار وسعت دارند.

سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره‌كل محيط زيست اصفهان اظهارداشت: بر اساس اصل ۵۰ قانون اساسي و رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب ، حفظ محيط زيست وظيفه همگاني است و جلوگيري از تخريب آن همكاري‌هاي به موقع و كامل بين بخشي را مي‌طلبد.

وي افزود: در اين استان بيش از ۲ ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار مناطق تحت مديريت و حفاظت شده و شكار ممنوع وجود دارد كه از اين وسعت يك ميليون و ۷۰۰ هزار هكتار مناطق چهارگانه حفاظت شده و بيش از ۶۰۰ هزار هكتار آن مناطق شكار ممنوع و زيست بوم‌هاي آبي است.

 پارك‌هاي ملي و پناهگاه حيات وحش قميشلو ، موته،كلاه قاضي و پناهگاه‌هاي حيات وحش عباس‌آباد ، يخاب و مناطق حفاظت‌شده كركس، قمصر و برزك ، كهياز و دالانكوه مناطق چهارگانه و تحت مديريت استان اصفهان هستند. 

اكبري ادامه داد: پس از چند سال پيگيري‌هاي تخصصي و با همكاري‌هاي بين بخشي و با صدور مجوز وزارتخانه‌هاي ذيربط امسال مناطق شكار ممنوع كوه بزرگي در نايين و خارو در اردستان در شمال شرق و شمال استان به وسعت ۵۰۰ هزار هكتار در شوراي عالي محيط زيست با عنوان پناهگاه حيات وحش تصويب شد كه اقدامي بسيار ارزشمند در جهت تقويت و حفظ گونه‌هاي جانوري كمياب و در خطر انقراض در فلات مركزي كشور و پايداري و پويايي كريدورهاي اصلي حيات وحش محسوب مي‌شود.

سرپرست معاونت نظارت و پايش محيط زيست اصفهان كمبود امكانات، تجهيزات و زيرساخت‌هاي حفاظتي از قبيل محيط‌باني، پاسگاه و وسايل نقليه موتوري را از جمله مشكلات فراروي اين اداره كل برشمرد و گفت: اكنون ۱۹۰ محيط‌بان در ۳۲ پاسگاه، كار حفاظت مناطق تحت مديريت محيط زيست، شكار ممنوع و آزاد استان را برعهده دارند كه در مناطق چهارگانه حداقل ۳۰ پاسگاه محيط‌باني ديگر، در مناطق شكار ممنوع حداقل ۱۵ پاسگاه محيط‌باني و حداقل ۸۰ نفر نيروي محيط بان و كارشناس نياز است. 

وي با اشاره به فرسودگي وسايل نقليه موتوري موجود اين نهاد يادآور شد: براي تقويت امكانات و حفاظت از مناطق يادشده، حداقل به ۲۵ خودرو كمك‌دار و مجهز و ۶۰ موتورسيكلت مناسب و قوي نياز داريم.

اكبري به تقاضاي پروانه شكار از سوي شكارچيان اشاره كرد و گفت: سال گذشته باتوجه به درخواست‌هاي مكرر و در راستاي پاسخگويي به شكارچيان قانونمند و جلوگيري از صيد غيرمجاز به طور محدود يك هزار و ۴۵۰ فقره پروانه شكار پرنده با قيمت ۹۰ هزار تومان و با زمان ۲ ماهه صادر شد. 

وي تصريح كرد: امكان صدور اين پروانه‌ها در سال‌جاري وجود دارد كه تا پايان ماه آبان مشخص خواهد شد. 

سرپرست معاونت نظارت و پايش اداره‌كل محيط زيست اصفهان اظهارداشت: بر اساس قانون، دارندگان اين پروانه‌ها بايد در روزهايي كه توسط محيط زيست تعيين مي شود، اقدام به شكار كنند. 

اكبري چراي دام و شكار غيرمجاز را از ديگر مشكلات مناطق حفاظت شده اعلام و بيان كرد:  دامداران داراي" پروانه چرا " كه مكان چراي دام آنها در بخش‌هايي از مناطق حفاظت شده مشخص شد بايد دام‌هاي خود را در زمان و مكان مقرر به اين مناطق بياورند و در غير اين صورت ماموران حفاظت محيط زيست از ورود آنها جلوگيري و با متخلفان برخورد مي‌كنند.

وي با اشاره به اين كه در فصل پاييز احتمال شيوع بيماري‌هاي حيات وحش وجود دارد، گفت: به همين منظور اقدام‌هاي پيشگيرانه و كنترلي را در مناطق حيات وحش و حفاظت شده استان آغاز كرده‌ايم. 

سرپرست معاونت نظارت و پايش محيط زيست اصفهان گفت: هماهنگي و ارتباط خوب با اداره‌كل دامپزشكي استان و انجام واكسيناسيون دام‌هاي وارد شده به مناطق حفاظت شده همچنين تامين آب بهداشتي براي حيات وحش و جلوگيري از ورود دام‌هاي غيرمجاز به مناطق تحت مديريت موجب شد تا مناطق حفاظت شده استان در سال‌هاي اخير عاري از بيمارهاي حيات وحش و مشترك انسان و دام باشد. 

استان اصفهان داراي يك اثر طبيعي ملي، ۲ پارك ملي، پنج پناهگاه حيات وحش، چهار منطقه حفاظت شده، ۱۱ منطقه شكار ممنوع و يك تالاب بين‌المللي است.
تاكنون در اين استان بيش از ۲ هزار گونه گياهي مربوط به حدود ۷۰۰ جنس و در قالب ۱۳۰ خانواده شناسايي شده است كه از اين تعداد ۳۵۰ گونه دارويي، ۴۵ گونه انحصاري، ۵۴ گونه آسيب‌پذير، ۱۶ گونه نادر و ۱۹ گونه در خطر انقراض محسوب مي‌شوند.
همچنين تاكنون ۴۸۴ گونه مهره‌دار شامل ۶۲ گونه پستاندار، ۲۹۶ گونه پرنده، ۴۰ گونه خزنده، هشت گونه دوزيست، ۴۱ گونه ماهي در استان اصفهان شناسايي شده كه كل و بز وحشي، قوچ و ميش اصفهان، آهوي ايراني، يوزپلنگ ايراني، دوپاي ايراني، گربه شني، هوبره و زاغ بور از گونه‌هاي شاخص و خاص استان اصفهان محسوب مي شوند.
به استناد تعاريف مندرج در متن قوانين مربوطه، اين مناطق يك زيست‌بوم طبيعي فعال است و پشتوانه حفاظت از ذخاير طبيعي كشور محسوب مي‌شود و هرگونه برداشت و شكار در آنها ممنوع است.

تاریخ به روزرسانی: 1398/08/22
تعداد بازدید: 26
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
Powered by DorsaPortal