اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
حمايت ازكالاي ايراني
تلگرام سازمان محیط زیست
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
مجلس وظايف دولت براي حفاظت از محيط زيست در برنامه ششم را تعيين كرد
1395/10/23 مجلس وظايف دولت براي حفاظت از محيط زيست در برنامه ششم را تعيين كرد
12:52

 

مجلس وظايف دولت براي حفاظت از محيط زيست در برنامه ششم را تعيين كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وظايف دولت براي حفاظت از محيط زيست را در برنامه ششم توسعه مشخص و براين اساس ماده 48 لايحه برنامه ششم توسعه را با 173 راي موافق، 5 راي مخالف، 4 راي ممتنع از 223 نماينده حاضر تصويب كردند.

به گزارش«پارما» از ايرنا، نمايندگان در جلسه علني امروز پنج شنبه مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف كرد براي حفاظت محيط زيست را اقدامات زير را انجام دهد .

- نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط‌ زيست(SEA) در سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي(EIA) پروژه‌ها و طرح‌هاي بزرگ كليه دستگاههاي اجرايي و بخش هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخص ها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست.

- اجراي برنامه عمل حفاظت، احياء، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالابهاي كشور با مشاركت ساير دستگاههاي اجرائي و جوامع محلي بويژه در ارتباط با تالابهاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر به طوري كه تا پايان برنامه، حداقل بيست‌درصد(20%) تالاب هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احياء شود و ضمن حفظ و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند.

-تهيه و تدوين و اجراي برنامه‌هاي عمل حفاظت‌ از مناطق چهارگانه محيط ‌زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش كشور با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه اشخاص حقيقي و حقوقي زيست‌يار مانند سازمان‌هاي مردم نهاد و جوامع محلي

-تامين اعتبارات ارزي و ريالي مورد نياز جهت اجراي تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران در حوزه محيط‌زيست در قالب بودجه هاي سنواتي. اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي ممكن است.

-تأمين سهم دولت جمهوري اسلامي ايران در پروژه‌هاي بين‌المللي محيط‌زيستي مشترك با دولت‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي به‌منظور تشويق و حمايت از جلب كمكها و سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي داوطلبانه و كمك به تأمين هزينه‌هاي مربوط به كنوانسيون رامسر، اجراي اين بند منوط به رعايت اصول هفتاد و هفتم(77) و يكصد و بيست و پنجم(125) قانون اساسي مي‌باشد.

-نظارت بر اجراي طرح‌هاي جامع مديريت پسماند بويژه در سواحل درياها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌هاي حاشيه تالاب‌ها و مديريت سالانه حداقل بيست‌درصد(20%) از حجم پسماندهاي موجود با روش‌هاي مناسب

سازمان حفاظت محيط‌ زيست موظف شده است در محدوده حريم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداري‌ها و دهياري‌ها در اين خصوص نظارت كند.

-تهيه و اجراي طرح جامع پيشگيري و اطفاي حريق در عرصه‌ تحت مديريت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط‌زيست با همكاري دستگاههاي اجرائي، نظامي(در زمان صلح) و انتظامي

-تكميل و اجراي تأسيسات جمع‌آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهركهاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استاندادهاي ملي توليد مي‌نمايند از طريق عقد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرحهاي توسعه آتي

بر اين اساس، دولت مجاز است ازطريق تشويق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و يا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد اين بند اقدام كند.

-احياء، توسعه و غني‌سازي جنگل‌ها در سطح هشتصد و پانزده هزارهكتار

-اجراي عمليات آبخيزداري و حفاظت از خاك و آبخوان حداقل درسطح 10 ‌‌ميليون هكتار

-بيابان‌زدايي وكنترل كانونهاي بحراني آن حداقل درسطح يك‌ميليون و يكصد و چهل هزار هكتار

-تهيه نقشه‌هاي حدنگاري(كاداستر) منابع‌طبيعي حداقل يكصد و چهارده ميليون هكتار و اراضي كشاورزي حداقل بيست ميليون هكتار با رعايت قانون حدنگار(كاداستر)

-ارتقاء پوشش صددرصد(100%) حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضي ملي و دولتي و مناطق چهارگانه زيست‌محيطي با مشاركت جوامع محلي و ارتقاي ضريب حفاظت از جنگلها و مراتع كشور به‌منظور پايداري جنگلها و همچنين تعادل‌بخشي دام و مراتع سالانه حداقل ده‌ درصد(10%)

-رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاء نظام مالي كشور مصوب يكم ارديبهشت1394 سالانه حداقل ده‌درصد(10%) در كليه موارد، از جمله اراضيي كه در خصوص آنها حكم قضايي صادر شده است،

-اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب، مواد اوليه، تجهيزات و كاغذ، كاهش مواد جامد زائد و بازيافت آنها در ساختمانها و وسائط نقليه، در كليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

-احياء رويشگاههاي مرتعي و توسعه گياهان دارويي به ميزان حداقل نه ميليون و ششصدهزار هكتار و افزايش حداقل يكصدهزار هكتار به سطح زير كشت گياهان دارويي به‌نحوي كه در پايان برنامه به دويست و پنجاه‌هزار (250.000) هكتار برسد.

- فراهم كردن منابع ارزي و ريالي لازم جهت تبديل پسماند به كود يا انرژي براي شهرهاي مختلف درطول برنامه با همكاري بخش خصوصي و شهرداري ها.

-اقدامات سياسي، اقتصادي و عمراني لازم براي تثبيت، استمرار و افزايش حقآبه به رودخانه‌هاي مشترك و مرزي مانند هيرمند و تأمين حقآبه زيست‌محيطي آنها

-تهيه، تدوين و اجراي برنامه ‌عمل حفاظت و مديريت از مناطق چهارگانه ‌محيط‌زيست و گونه‌هاي در معرض تهديد و خطر انقراض حيات‌وحش كشور با رويكرد بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي داوطلبانه و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي با اولويت جوامع محلي و سازمان‌هاي مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محيط زيست.

- بازنگري در محدوده مناطق چهارگانه محيط زيست و همچنين تعريف و تقسيم بندي جديد مناطق با توجه به تقسيمات نوين اتحاديه جهاني حفاظت از طبيعت(UCN) توسط سازمان حفاظت محيط‌زيست كشور.

-كشاورزان و دامداراني كه محصولات آنها با تشخيص جهادكشاورزي شهرستان در معرض تهديد حيات‌وحش مي‌باشد، مي‌توانند براي جلوگيري از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود اقدام كنند.

نمايندگان در تبصره اين بند مصوب كردند كه آئين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

نمايندگان در بند ط ماده 48 اين لايحه مصوب كردند كه اعطاي تسهيلات و پيش‌بيني اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج كردن سالانه ده‌درصد(10%) از موتورسيكلت‌هاي بنزيني و جايگزيني با موتورسيكلت‌هاي برقي انجام گيرد.

نمايندگان همچنين در بند ض ماده 48 اين لايحه تصويب كردند كه ارائه برنامه جامع مقابله با ريز گردها حداكثر تا پايان سال اول اجراي برنامه و اجراي عملي و موثر آن از سال دوم انجام شود.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين در بند ل ماده 48 لايحه برنامه ششم توسعه، سازمان حفاظت محيط ‌زيست را مكلف كردند كه نسبت به پاسخ استعلام‌هاي مربوط به پروژه‌ها و طرح‌هاي عمراني دولتي و طرح‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاران حداكثر ظرف مدت دوماه ‌اقدام كند و درصورت رد گزارشات و درخواست‌هاي مذكور دلايل را كتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانين و ضوابط فني مربوطه به ذي نفعان اعلام كند، عدم پاسخ سازمان حفاظت محيط‌زيست در مهلت مقرر، به‌منزله تائيد است.

 

تعداد بازدید: 20
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal