اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"رونق توليد"

کانال رسمی اداره کل
نقشه سايت English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
در ميزگرد ايرنا مطرح شد: فرونشست زمين، خطري كه بايد جدي گرفته شود
1398/01/25 در ميزگرد ايرنا مطرح شد: فرونشست زمين، خطري كه بايد جدي گرفته شود
11:49

در ميزگرد ايرنا مطرح شد:

فرونشست زمين، خطري كه بايد جدي گرفته شود

  فرونشست زمين خطر جدي امروز كه از آن به زلزله خاموش تعبير مي شود كه راهكار رفع اين معضل ملي به اعتقاد كارشناسان ميزگرد ايرنا اصفهان نيازمند انجام كارهاي پژوهشي و تحقيقاتي است تا نظام برنامه ريزي كشور براي آن تدابيري اصولي بينديشد.

 

به گزارش "پارما" از ايرنا، اكنون به گفته كارشناسان امر معضل فرونشست زمين در بيشتر استان از جمله اصفهان، يزد كرمان، سيستان ، جنوب خراسان، سمنان، كرمان، مركزي ، قزوين و قسمت هاي مركزي كشور قابل مشاهده و نگران كننده شده است.

فرونشست عبارت است از فرورريزش و يا نشست سطح زمين كه به علت هاي متفاوتي در مقياس بزرگ روي مي دهد، به طور معمول اين اصطلاح به حركت قائم رو به پايين سطح زمين كه مي تواند با بردار اندك افقي همراه باشد، گفته مي شود.

به تاكيد كارشناسان فرونشست زمين در مناطق مختلف كشور در پي استفاده بي رويه از منابع آب زيرزميني، نفت و گاز و توسعه كشاوري است.

در بين عوامل موثر در ايجاد فرونشست، به نظر مي رسد كه برداشت بيش از حد مجاز از منابع آب زير زميني، ضخامت لايه رسوبي و ويژگي هاي مهندسي رسوبات، عوامل اصلي ايجاد فرونشست در بيشتر دشت هاي ايران هستند.

مناطقي كه هم اكنون در شرايط بحراني ايجاد فروچاله ها و فرونشست ها قرار دارند شامل دشت كبودرآهنگ همدان، و رامين، نظرآباد، دشت تهران، دشت مشهد و نيشابور، دشت هاي استان كرمان، اصفهان و قزوين مي باشند.

برداشت بيش از حد مجاز را مي توان نتيجه عدم وجود مديريت درست منابع آب در بخش برداشت و از سوي ديگر به هدر رفتن حجم عظيمي از آب در نتيجه نادرست بودن شيوه هاي كشاورزي و مصارف صنعتي و شهري يا بطور خلاصه مصرف نامتناسب دانست.

طبق آمار در استان اصفهان اوايل انقلاب وسعت زمين هاي كشاورزي 75 هزار هكتار بود اما اكنون به 500 هزار هكتار افزايش يافته است، در حوضه درياچه اروميه وسعت زمين هاي كشاورزي از 320 هزار هكتار به 680 هزار هكتار افزايش يافته است و در اين منطقه 81 هزار حلقه چاه كشاورزي حفر و 72 سد ذخيره آب ساخته شده است.

مهاجرت و اسكان جمعيت بيش از حد ظرفيت مناطق همچنين استقرار صنايع آب بر در مناطق مركزي ايران از جمله اصفهان از دلايل كاهش منابع زير زميني آب و در پي آن فرونشست زمين است.

به اعتقاد كارشناسان 50 تا 70 هزار سال نياز است تا زمين پس از فرونشست زمين به عمق يك سانتي متر خود را بازيابي كند به همين دليل سازمان ملل تاكيد دارد در صورت فرونشست زمين به عمق چهار ميلي متر در هر كشوري، كميته مهار اين بحران به رياست بالاترين مقام اجرايي آن كشور تشكيل شود.

در بين كشورهاي اروپايي بزرگترين فرونشست زمين در مكزيكو سيتي پايتخت مكزيك با 32 سانتي متر به ثبت رسيده است.

خبرگزاري ايرنا استان اصفهان در همين ارتباط ميزگردي با عنوان ' پيامدها و راهكارهاي چالش فرونشست زمين در كشور و اصفهان' را با حضور جهانگير عابدي كوپايي استاد تمام گروه مهندسي آب دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس دانشكده مهندسي كشاورزي، احمد جلاليان عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اصفهان، حميرا صفي قلي رئيس اداره محيط زيست انساني اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان، اميرحسين خيام باشي عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان، جمشيد نادر تهراني عضو هيات مديره جمعيت دوستداران زاينده رود و عضو هيات رئيسه رشته راه و ساختمان كانون كارشناسان رسمي دادگستري، و بهرام نادي عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نجف آباد و كارشناس سازمان نظام مهندسي برگزار كرد.

 

** فرونشست زمين بخش وسيعي از مركز ايران را در بردارد

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي و استاد دانشگاه صنعتي اصفهان با بيان اين كه به فرو نشست زمين زلزله خاموش نيز گفته مي شود، اظهارداشت: فرونشست در پي نشست سطع وسيعي از اراضي در بردار قائم كه تحت تاثير فرآيندهاي بهره برداري هاي بي رويه آب صورت مي گيرد.

احمد جلاليان گفت: به طور معمول عوامل ديگر تكنونيتي در سطح وسيع اراضي فرونشست ايجاد مي كند و اين موضوع باعث تبعاتي است كه به آن فروچاله گفته مي شود مانند چاله هاي بزرگي كه در تهران، كبوترآهنگ همدان و در استان فارس خيلي اتفاق افتاد كه يك چاله عظيمي با عمق زياد فرو مي نشيند.

جلاليان در ميزگرد ايرنا افزود : در اصفهان وقتي كانال هاي درجه يك سيماني را در دشت ها ايجاد مي كنيم برخي از قسمت هاي زمين نشست كرده كه عامل اصلي آن در اثر انحلال لايه هاي زيرزمين همانند گچ و آهك كه قابليت انحلال دارند و يا ريزش حفره هاي غيرطبيعي ايجاد مي شود.

وي تصريح كرد : فرونشست در اصفهان، يزد كرمان، سيستان ، جنوب خراسان، سمنان، كرمان، استان مركزي ، قزوين، كاشان و قسمت هاي مركزي كشور كه وسعت زيادي را دارد در برگرفته است.

وي با اشاره به منشاء انساني، طبيعي و تكنونيتي فرونشست زمين اظهاردشت: عوامل انساني بر اثر برداشت هاي بي رويه آب هاي زير زميني صورت مي گيرد، بدين شكل وقتي آب برداشت مي شود هوا جاي آن را مي گيرد، آب متراكم نمي شود ولي هوا متراكم مي شود و توده عظيمي فرومي نشيد كه در بردار قائم است.

اين استاد دانشگاه ادامه داد : فرونشست در اصفهان ، مهيار، كاشان، حبيب آباد، سجري، گلپايگان، داران، دامنه، شمال اصفهان و شهر اصفهان عاشق آباد گزارش شده است.

جلاليان تصريح كرد : وقتي به منابع نگاه مي كنيم چهار ميلي متر حد بحراني نشست زمين در سال است و در اصفهان در دشت مهيار حدود 40 سانتي متر و در اصفهان هم حدود 15 سانتي متر است.

وي تصريح كرد : طبق نقشه سازمان زمين شناسي كشور، دشت مشهد، نيشابور، زرند، كرمان، دشت تهران و ورامين، قزوين، رفسنجان و عمده ايران مركزي كه با خشكسكالي، كمبود آب و برداشت بي رويه رو به رو است كه باعث نشست زمين مي شود و اين موضوع جدي وجود دارد.

 

** عدم نظارت در برداشت هاي بي رويه باعث فرونشست زمين شد

جلاليان اضافه كرد : آمار مسوولان كشور از 600 هزار چاه در كشور خبر مي دهند كه نصفش غير مجاز است و در اصفهان 15 هزار چاه غير مجاز وجود دارد.

وي بيان كرد : برداشت آب از چاه غير مجاز و حتي مجاز با توجه به خشكسالي در قسمت هاي ايران مركزي وجود دارد كه اين خود باعث فرونشست و از بين رفتن آبهاي زير زميني و مواد اوليه خاك مي شود.

جلاليان با اشاره به توجه رسانه ها به موضوع فرونشست و آگاهي رساني در اين باره گفت : در استان اصفهان يكي از مهمترين علل فرونشست زمين نبود آب در رودخانه زاينده رود است كه برداشت هاي بي رويه از سرشاخه و قسمت هاي پايين دست صورت مي گيرد.

استاد دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان اظهارداشت: در مهيار در 40 سال قبل آب در 10 متري بوده ولي در زمان حاضر در 180 متري است كه نشست آن عظيم است و عمق زيادي دارد.

 

** نشست زمين آخرين حد پيامدهاي بيان زايي است

جلاليان با بيان اينكه در منابع طبيعي مي گويم نشست زمين آخرين حد پيامدهاي بيان زايي است، گفت: يعني در كشور ما بيان زايي نرخش يك درصد است و آخرين حد بيابان زايي نشست زمين است و واقعا غير قابل برگشت است.

 

** همه بخشها كشور علمي و عملي اقدام كنند

جلاليان با تاكيد بر چاره انديشي براي جلوگيري از فرونشست بيشتر، گفت: در اين زمينه بايد همه بخش هاي مرتبط دانشگاهي، علمي، مسئولان مرتبط استاني و كشوري به صورت علمي و عملي اقدام كنند و فرهنگ سازي صورت گيرد.

وي با اشاره به اقدام ها و فعاليت هاي صورت گرفته در راستاي هشدار انتشار ريزگردهاي سمي در پي خشك شدن تالاب بين المللي گاوخوني اظهارداشت: سعي كرديم مسوولان به آن باور برسند خشكي تالاب بين المللي گاوخوني فاجعه است.

وي بيان كرد : در استان اصفهان فرونشست زمين نيز غول خفته اي است كه مي تواند ضررهاي زيادي بزند و مسوولان بايد به اين باور برسند كه اصفهان در خطر زلزله خاموشي است كه تبعات زيادي دارد.

جلاليان با بيان اينكه مديريت منابع آب در رودخانه زاينده رود نيست، گفت: من به عنوان متخصص آبخيز داري كه سالهاي سال در اين باره كار كردم مي گويم، در حوضه زاينده رود 400 ميليون متر مكعب آب هدر مي رود و پمپاژ مي شود.

وي با بيان اينكه به صورت علمي از منابع آب حوضه آبخيز استفاده نمي شود ، تصريح كرد: اين اقدام باعث خشكسالي و فرونشست زمين مي شود.

وي با ابراز تاسف از اينكه از سرمنشاء كوهرنگ تا رو به پايين زاينده رود در حال باغ شدن است ، گفت: وقتي از حوضه آبخيز به اين شكل استفاده شود ديگر هيچ آبي در رودخانه زاينده رود نمي آيد و هر روز اين فاجعه بدتر مي شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه مديريت منابع آب در حوضه زاينده رود بايد تغيير كند و علمي باشد، افزود: در حوضه آبخيز دار و قسمت بالا دست نبايد هيچگونه فعاليتي شود چون به صورت سطحي و زير زميني ديگر آبي نيست.

جلاليان گفت : چه اشكالي دارد قانوني در مجلس وضع شود كه اراضي توسط دولت خريداري شود تا ديگر باغي احداث نشود.

 

** ايران سومين كشور جهان در معرض مخاطرات طبيعي است

استاد تمام گروه مهندسي آب دانشگاه صنعتي اصفهان و رئيس دانشكده مهندسي كشاورزي گفت: پنج مخاطره جدي كه ايران با آن رو به رو است زمين لرزه، زمين لغزش، فرونشست زمين، سيلاب و خشكسالي است.

جهانگير عابدي كوپايي در ميزگرد ايرنا اظهارداشت: سازمان زمين شناسي در سال 2010 نقشه اي تهيه كرد و عنوان كرد ايران سومين كشور جهان در معرض مخاطرات طبيعي است.

عابدي ادامه داد : در رابطه با فرونشست زمين پنج عامل ذكر مي شود كه سه عامل تحكيمي خاك است و يك عامل حركات تكنونيكي و معدن كاري و فعاليت هاي معدني است.

اين استاد دانشگاه افزود: فعاليت هاي تحكيمي در مناطقي است كه برداشت نفت و گاز صورت مي گيرد، وقتي برداشت مي شود حفره هاي عظيمي ايجاد مي شود كه مناطق نفت خيز در معرض فرونشست قرار مي گيرد.

عابدي گفت: جاهايي كه ساختمانهاي بلند مرتبه ساخته مي شود آن جا هم در عرض نشست تحكيمي است.

وي اظهارداشت: يك عامل ديگر برداشت بي رويه آبهاي زير زميني است، بحث تحكمي تراكم زمين به طور عمده مربوط به تشكيلات رسي است و آنجايي كه بافت ريز خاك است كه آب زياد در آن جمع مي شود و به هر علتي اين آب استخراج مي شود ، تنشي كه آب و هم ذرات تحمل مي كرد صرفا بايد خام تحمل كند و فرونشست اتفاق مي افتد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه دخالت بشر در طبيعت يكي از عوامل به وجود آورنده نشست زمين است گفت: فرونشست در همه نقاط جهان است و جاهاي همانند ايلات آروزنا در آمريكا حتي خساراتي به تاسيسات زير بنايي زد.

وي به دستكاري طبيعت توسط بشر اشاره كرد و افزود: در طبيعت يك ظرفيت زيستي مانند خاك ، آب و هوا وجود دارد كه در اختيار بشر است وقتي بيش از آن استفاده كرد، اين ظرفيت به هم مي خورد.

عابدي تصريح كرد: وقتي تكنولوژي هاي سد سازي گسترش يافت، پمپ هاي سد سازي آمد و دستگاه هاي حفاري و پمپ هاي عظيمي به وجود آمد، دست كاري طبيعت هم به همان شدت افزايش يافت.

اين استاد دانشگاه افزود: مديريت منابع آب در گذشته هاي دور دست مردم بود و بعد با به وجود آوردن تكنولوژي هاي نوين مديريت منابع به دست دولت افتاد و مردم كنار رفتند.

وي اظهارداشت: در چند دهه اخير آبهاي زير زميني و منابع آب پايان يافت و در زمان حاضر دولتمردان دوباره متوجه شدند مردم بايد در ميدان باشند و در اين زمينه فرهنگ سازي كرد.

 

**فرونشست به صورت تدريجي رخ مي دهد

عابدي با بيان اينكه فرونشست زلزله ناگهاني است و خسارت آن آني است، گفت: در فرونشست زمين از بين رفتن لايه رسي زمين به تدريج است و شكاف ممكن است چندين كيلومتر باشد وعمقش هم بيست متر يا بيشتر هم مي تواند باشد.

وي با تاكيد بر اينكه فرونشست زمين به صورت تدريجي است و به شكلي نيست متوقف شود، افزود: اگر برداشت هاي بي رويه از منابع آبي ادامه يابد ممكن است گسترش يابد.

اين استاد دانشگاه افزود: مهمترين خسارت فرونشست زمين به تاسيسات زير بنايي همانند خطوط انتقال، برق ،گاز، راه آهن و جاده هاست.

 

** مصرف ما از طبيعت سه برابر استاندارد است

عابدي ادامه داد : مصرف ما از طبيعت بيشتر از سه برابر استاندارد است و اين اعلام خطر است چون كاهش آب هاي زير زمين براي نسل فعلي و نسل آينده خطر است و اگر تمام شود اين خطرجدي است.

عابدي تصريح كرد : مصوبه شوراي عالي آب كشور حقابه زيست محيطي تالاب بين المللي گاوخوني ،176ميليون مترمكعب اگر اجرا شود و پيگير آن شويم، بخشي از مشكل حل است.

وي با تاكيد برخشكي زاينده رود و تاثيرآن در فرونشست زمين در اصفهان گفت: اگر آبي در زاينده رود نباشد، سازهاي تاريخي زاينده رود، سي و سه پل به مرور فرسوده و تخريب مي شود.

 

**

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نجف آباد و كارشناس سازمان نظام مهندسي گفت: حيات منوط به آب است و اگر آبي وجود نداشته باشد نمي شود زندگي كرد چه برسد زمين نشست پيدا كند و يا حتي ساختمان سالم باشد.

بهرام نادي با بيان اينكه نشست زمين در برخي از ساختمان ها قابل مشهود است،اظهارداشت: نشست مجاز يك ساختمان دو نيم سانتي متر است وضع خيلي پيچيده تر است.

اين استاد دانشگاه گفت: اگر ما وزن حجمي خاك را دو تن بر متر مكعب بگيرم زماني كه آب است يك تن را آب تحمل مي كند وقتي آب پايين مي رود اين مقدار دو تن مي شود.

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد نجف آباد اظهارداشت: وزن هر طبقه ساختمان يك تن بر متر مكعب، به عبارتي يك متر آب را پايين مي بريم همانند اين است كه يك ساختمان 10 طبقه به وسعت دشت احداث كرديم در اين دشت وقتي اين ساختمان ساخته شد ديگر اين خاك بر نمي گردد.

 

** دشت دامنه در غرب اصفهان با فرونشست زمين روبه رو است

به گزارش ايرنا، پديده فرونشست زمين در دشت 'دامنه' فريدن، نخستين بار در مرداد ماه سال1392گزارش شد.

در پژوهش كه در سال 1394 در همين زمينه با عنوان 'بررسي كاهش آب هاي زيرزميني و فرونشست شهر دامنه انجام شد، ميزان نشست بر اساس روشD-In SAR در طي ماه هاي ارديبهشت، تير و شهريور سال 1384 و ماه هاي تير و شهريور سال 1390 به ترتيب 4.88 و 7.36سانتي متر اندازه گيري شد.

همچنين ميزان افت آب طي زمان هاي اشاره شده به ترتيب 8.4 و 4.44 متر گزارش شد، براساس اين پژوهش بيشترين نشست منطبق بر بخش مركزي دشت دامنه و باتلاق قهيز به علت تراكم بالاي چاه ها و برداشت بيش از حد آب زيرزميني گزارش شد.

بر اساس اين گزارش ها روند فرونشست در زمين هاي كشاورزي، مناطق مسكوني و سطح معابر اين شهر همچنان تداوم دارد و سبب خسارت هاي زيادي به مناطق مسكوني شامل جا به جايي پي و شكست و ترك در ساختمان ها، جاده ها، خطوط انتقال نيرو و آسيب ديدگي تاسيسات كشاورزي در چاه هاي بهره برداري و شبكه هاي آبياري شده است.

طي 2 سال اخير نيز گزارش هايي مبني بر تخريب قسمت هايي از واحد هاي مسكوني، ريزش نقاط مختلفي از خيابان ها و معابر و يا نشتي لوله هاي انتقال گاز منتشر شده است.

نادي خاطرنشان كرد: دشت دامنه سال 1340 مثل زاينده رود پر آب بود و از آن تاريخ به بعد برداشت بي رويه در اين منطقه آغاز شد كه اكنون عمق آب حدود 70 تا 80 متر زمين رسيده است و باعث فرونشست در اين زمينه شده است.

وي افزود: عمق آبرفت در دامنه نامتعارف است، يعني يك جايي آبرفت 120 متر است و در جايي ديگر صفر مي باشد آن جايي كه 120 متر است به اندازه 60 سانتي متر پايين رفته در بخش هايي كه وجود دارد اين مقدار پايين نرفته است.

اين استاد دانشگاه شرط حيات در دامنه را آب براي كشاورزي عنوان كرد و گفت: وقتي آبي نباشد ساختمان ها فرونشست پيدا مي كنند و زندگي در آن منطقه بي معنا مي شود چون حيات در آنجا مفهومي ندارند.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه متاسفانه چشم مان را روي واقعيت ها مي بنديم و با سرعت بيشتري خطا مي كنيم، اظهارداشت: كشاورزي بي رويه ، كشت هاي آب بر، اضافه شدن چاه ها و برداشت هاي بي رويه آب همه باعث از بين رفتن آبهاي زير زميني و فرونشست زمين در اين منطقه شد.

وي با اشاره به نشست زمين در شهر اصفهان يادآور شد: در خيابان رباط 13 سانتي متر ساختماني دوران پيدا كرده و اداره گاز، گاز را قطع كرده و شهرداري خريد و فروش را ممنوع كرد.

نادي ادامه داد : در خيابان گلزار ساختماني هشت سانتي متر، خيابان شمالي مهران ساختماني چهار سانتي متر نشست كرده است كه نبايد ناديده گرفت.

وي همچنين با تاكيد بر تاثير فرونشست زمين روي خطوط مترو گفت: در مترو در دروازه شيراز لايه سنگي است و نشست نمي كند ولي در سي و سه پل 150 متر آبرفت داريم و اين قسمت ظرفيت نشست را دارد.

نادي با تاكيد برنامه ريزي در اين باره به صورت هوشمندانه گفت: آب هاي زير زميني تخليه شده و كم شده است و چون با چشم قابل مشاهده نيستند متوجه خالي شدن آن نيستيم.

وي با تاكيد بر حفظ محيط زيست اظهارداشت: در سال شهر اصفهان در سال 84 در 9 متري آب وجود داشت ولي اكنون در 18 متري آب وجود ندارد چون داريم با سرعت و شدت از آبهاي زير زميني برداشت مي كنيم و احساس خطر هم نمي كنيم.

اين استاد دانشگاه گفت: چيزي را كه داريم مي كاريم مصرف دو برابر قبلي است داريم با جهل مان محيط زيست را نابود مي كنيم.

نادي با تاكيد بر ضرورت توسعه پايدار اظهارداشت: بايد خرجمان اندازه دخل مان باشد ما با سياست نادرست مي خواستيم در همه چيز خود كفا باشيم و توسعه ناپايدار ايجاد كرديم.

وي با بيان لزوم تغيير رفتارها نسبت به محيط زيست و ايجاد حساسيت در اين مهم گفت: در اين زمينه بايد به همه آگاهي داد كه به اين شيوه نمي شود زندگي كرد چون از بين خواهيم رفت.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد : بايد يك مقدار بينش خود را بالا برد و با آگاهي بخشي به آينده متعهد بود ودر اين زمينه قوانيني الزام آور وضع شود.

 

** عمده آبخوان ها با فرونشست مواجه شدند

رئيس اداره محيط زيست انساني اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان اظهارداشت: اين موضوع مربوط برداشت بي رويه مازاد بر ظرفيت اكولوژيك منطقه است و در اين زمينه دستگاه هاي مرتبط پيگير هستند.

حميرا صفي قلي با بيان اينكه تعداد زيادي از دشت هاي اصفهان بحراني هستند، افزود : وزارت نيرو به طور رسمي برنامه تعادل بخشي براي منابع آب زير زميني را ابلاغ كرد و در اين زمينه اقدام هايي در حال انجام است.

صفي قلي با اشاره به اينكه تغذيه آبخوان ها از موضوعات اصلي است كه بايد به آن توجه شود، گفت: عمده آب خوان ها دچار فرونشست شده كه علت اصلي آن برداشت هاي بي رويه و حذف حقابه هاي زيست محيطي است.

وي با بيان اينكه اگر به حقابه هاي زيست محيطي توجه مي شد اين مشكلات را بوجود نمي آمد، افزود: نه تنها توسعه پايدار را رعايت نكرديم بلكه در مصارف آشاميدني، صنعت و كشاورزي برداشت هاي نامتوازن بود.

وي با بيان اين كه تراكم جمعيت اصفهان كلي از منابع را صرف خود كرد، گفت: ممنوع شدن صنايع آب بر، كشاورزي، تغييرات آب و هوايي، تغيير روش هاي كشاورزي و كشت نياز به كار بيشتر و جدي دارد.

صفي قلي اضافه كرد: آب منطقه اي موظف شده برنامه سازكاري با كم آبي را تهيه كند و به وزرات نيرو ارائه كند كه در آن مشخص شده هر دشت اصفهان چه شرايطي دارد و چقدر آب مي تواند به سفرهاي زير زميني برگردد.

وي تصريح كرد: براساس آخرين اطاعات آب قابل برنامه ريزي براي بخش هاي مختلف در حال احصاء است و اگر در اين برنامه حقابه تالاب بين المللي و زاينده رود كه حدود 180 ميليون متر مكعب است تامين شود بخشي از كمبود آب خوان ها تامين مي شود.

وي گفت: محيط زيست يك دستگاها نظارتي و حاكميتي است و وظايف قانوني اش را انجام مي دهد و در راستاي خدمت رساني به مردم و محيط زيست كشور از هيچ تلاش و كوششي دريغ نخواهد كرد.

 

** بارش ها نمي توانند جبران كننده آب هاي زيرزميني باشند

عضو هيات مديره جمعيت دوستداران زاينده رود گفت: عملي را كه وزن ساختمان انجام مي دهد وقتي به آب درون خاك اعمال مي شود، آب از خاك خارج مي شود و نشست انجام مي شود.

جمشيد نادر تهراني اظهار داشت: خشكسالي و ته نشين شدن آب هاي زير زميني نقش تعيين كننده اي در فرونشست زمين دارند.

وي ادامه داد : بارش وقتي صورت مي گيرد قسمتي از آن تبخير، قسمتي جاري و بخشي هم به آب هاي زيرزميني اضافه مي شود كه نمي تواند جبران كننده باشد چون راه نفوذ به سفرهاي زير زميني از دست مي رود و يا پر نمي شود.

نادر تهراني به تاثير برداشت هاي بي رويه از آب هاي زير زميني در كم آبي و فرونشست زمين اشاره و اضافه كرد : در حوضه زاينده رود به علت فقدان و نبود آب جاري زاينده رود اين زخم ها پر نمي شود و بخشي از اين آب ها بدون برنامه ربزي در همه حوضه صنعت، آشاميدني و كشاورزي كنترل نمي شود.

** فرونشست مساله ملي است بايد گامهاي مهم براي رفع آن برداشت

عضو هيات مديره جمعيت دوستداران زاينده رود با اشاره به اينكه مساله فرونشست در اصفهان به خاطر خشكي زاينده رود است، گفت: براي رفع اين مشكل برنامه ريزي وجود ندارد كه اين مهم بايد جدي گرفته شود.

نادر تهراني گفت: وقتي آب رودخانه زاينده رود در گذشته كم مي شد، شايد نزديك به 15 روز جزيره هاي مختلف را در زاينده رود وجود داشت ولي وقتي در زمان حاضر رودخانه زاينده رود خشك و يا كم آب مي شود، درمدت زمان 48 ساعت ساعت خشك مي شود.

وي با بيان اينكه حتي با باز شدن زاينده رود سفرهاي زير زميني ترميم نمي شود، اظهارداشت : با باز شدن رودخانه اين سفره ها نمي تواند ترميم شود اين مساله باعث مشكلات عديده اي براي ما ايجاد مي كند.

عضو هيات مديره جمعيت دوستداران زاينده رود تصريح كرد : اين موضوعات حتي باعث مشكلات اجتماعي مي شود و پرونده ها و مسائل اجتماعي روز به روز اضافه تر مي شود.

وي با بيان اينكه مساله فرونشست زمين يك مساله ملي است و بايد به آن نگاه جدي شود، افزود: در اين راستا بايد با برنامه ريزي هاي درست گام هاي موثري براي اين چالش برداشت.

 

**نشست زمين با زلزله متفاوت است، همه بخش ها قصور كردند

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان در اين ميزگرد ايرنا اظهارداشت: وقتي نشست زمين زياد شود اين عارضه طبيعي خود را به خوبي نشان مي دهد و يك دفعه مي بينيد به طور مثال در منزل سراميك ها كنده شده است.

اميرحسين خيام باشي با بيان اينكه نشست زمين با زلزله متفاوت است، گفت: اين خطر در يك قدمي همه ماست و حتما بايد به آن توجه شود، زيرا غير قابل جبران است.

عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان اصفهان با بيان اينكه در برنامه ريزي ها به محيط زيست و خشكسالي توجه نشده است افزود: نمي شود فقط نوك پيكان را به سمت كشاورزان گرفت و از برداشت هاي بي رويه سخن گفت بلكه همه بخش ها قصور بوده است.

خيام باشي گفت: همين محدود كردن كشاورزان باعث شده به سمت ايجاد باغ بروند و به صورت غير مجاز چاه حفر كنند.

وي گفت: اين برنامه ريزي فقط توسط يك دستگاه و يا يك بخش نيست بلكه ساير بخش ها و دستگاه هاي مرتبط بايد تعامل كنند.

خيام باشي با تاكيد بر مديريت صحيح در اين ارتباط افزود: مردم در اين بخش حلقه مفقوده هستند بايد آگاهي بخشي انجام شود چون ما در مقابل نسل هايي آينده مسئول هستيم.

 

 

 

 

16
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Copy right 2014 www.isfahan-doe.ir . All rights reserved
Powered by DorsaPortal