اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse HMenuHMenu
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دستگاه</span>معرفي دستگاه
تاريخچه
تفسير آرم
اهداف، وظایف، خدمات و ...
شناسنامه خدمات دستگاه
نمودار سازماني
مديران و شماره هاي تماس
مدیران کل حفاظت محیط زیست استان
انتصابات
نيروي انساني
مراجعان دستگاه
بيانيه توافق سطح خدمت تارنما و حريم خصوصي
دستوالعمل بارگذاري و به روز رساني محتواي تارنما
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  حوزه هاي كاري</span> حوزه هاي كاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت</span>حوزه مديريت
مديريت كل
اداره روابط عمومي
اداره پژوهش و فناوري
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي
اداره مديريت عملكرد
اداره حراست
اداره يگان حفاظت
اداره برنامه ريزي و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت ها</span>حوزه معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فني</span>معاونت فني
دفتر معاونت
اداره محيط زيست طبيعي
اداره محيط زيست انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مديريت و منابع</span>معاونت توسعه مديريت و منابع
دفتر معاونت
اداره امور اداري
اداره امور مالي
اداره حقوقي
اداره پشتيباني فني و مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت نظارت و پايش</span>معاونت نظارت و پايش
دفتر معاونت
اداره نظارت بر امور حيات وحش
اداره نظارت و پايش
اداره امور آزمايشگاه ها
واحد هاي تابعه
شناسنامه خدمات
كيفيت آب زاينده رود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق تحت مديريت</span>مناطق تحت مديريت
مناطق چهارگانه
مناطق شكار ممنوع
قوانین/ مقررات
اطلاعات تماس
Collapse HMeenu_1HMeenu_1
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دستگاه</span>معرفي دستگاه
تاريخچه
تفسير آرم
اهداف، وظايف، خدمات
نمودار سازماني
مديران و شماره هاي تماس
مديران كل حفاظت محيط زيست استان
انتصابات
نيروي انساني
مراجعان دستگاه
راهنماي مراجعان
بيانيه توافق سطح خدمت تارنما و حريم خصوصي
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  حوزه هاي كاري</span> حوزه هاي كاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت</span>حوزه مديريت
مديريت كل
اداره روابط عمومي
اداره پژوهش و فناوري
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي
اداره مديريت عملكرد
اداره حراست
اداره يگان حفاظت
اداره برنامه ريزي و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت ها</span>حوزه معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فني</span>معاونت فني
دفتر معاونت
اداره محيط زيست طبيعي
اداره محيط زيست انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مديريت و منابع</span>معاونت توسعه مديريت و منابع
دفتر معاونت
اداره امور اداري
اداره امور مالي
اداره حقوقي
اداره پشتيباني فني و مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت نظارت و پايش</span>معاونت نظارت و پايش
دفتر معاونت
اداره نظارت بر امور حيات وحش
اداره نظارت و پايش
اداره امور آزمايشگاه ها
واحد هاي تابعه
كيفيت آب زاينده رود
مديريت پسماند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق تحت مديريت</span>مناطق تحت مديريت
مناطق چهارگانه
مناطق شكار ممنوع
قوانين و مقررات
اطلاعات تماسکلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal