اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                       تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse HMenuHMenu
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دستگاه</span>معرفي دستگاه
تاريخچه
تفسير آرم
اهداف، وظایف، خدمات و ...
شناسنامه خدمات دستگاه
نمودار سازماني
مديران و شماره هاي تماس
مدیران کل حفاظت محیط زیست استان
انتصابات
نيروي انساني
مراجعان دستگاه
بيانيه توافق سطح خدمت تارنما و حريم خصوصي
دستوالعمل بارگذاري و به روز رساني محتواي تارنما
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  حوزه هاي كاري</span> حوزه هاي كاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت</span>حوزه مديريت
مديريت كل
اداره روابط عمومي
اداره پژوهش و فناوري
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي
اداره مديريت عملكرد
اداره حراست
اداره يگان حفاظت
اداره برنامه ريزي و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت ها</span>حوزه معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فني</span>معاونت فني
دفتر معاونت
اداره محيط زيست طبيعي
اداره محيط زيست انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مديريت و منابع</span>معاونت توسعه مديريت و منابع
دفتر معاونت
اداره امور اداري
اداره امور مالي
اداره حقوقي
اداره پشتيباني فني و مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت نظارت و پايش</span>معاونت نظارت و پايش
دفتر معاونت
اداره نظارت بر امور حيات وحش
اداره نظارت و پايش
اداره امور آزمايشگاه ها
واحد هاي تابعه
شناسنامه خدمات
كيفيت آب زاينده رود
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق تحت مديريت</span>مناطق تحت مديريت
مناطق چهارگانه
مناطق شكار ممنوع
قوانین/ مقررات
اطلاعات تماس
Collapse HMeenu_1HMeenu_1
صفحه اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي دستگاه</span>معرفي دستگاه
تاريخچه
تفسير آرم
اهداف، وظايف، خدمات
نمودار سازماني
مديران و شماره هاي تماس
مديران كل حفاظت محيط زيست استان
انتصابات
نيروي انساني
مراجعان دستگاه
راهنماي مراجعان
بيانيه توافق سطح خدمت تارنما و حريم خصوصي
منشور اخلاقي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">  حوزه هاي كاري</span> حوزه هاي كاري
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه مديريت</span>حوزه مديريت
مديريت كل
اداره روابط عمومي
اداره پژوهش و فناوري
اداره آموزش و مشاركت هاي مردمي
اداره مديريت عملكرد
اداره حراست
اداره يگان حفاظت
اداره برنامه ريزي و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه معاونت ها</span>حوزه معاونت ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت فني</span>معاونت فني
دفتر معاونت
اداره محيط زيست طبيعي
اداره محيط زيست انساني
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت توسعه مديريت و منابع</span>معاونت توسعه مديريت و منابع
دفتر معاونت
اداره امور اداري
اداره امور مالي
اداره حقوقي
اداره پشتيباني فني و مهندسي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت نظارت و پايش</span>معاونت نظارت و پايش
دفتر معاونت
اداره نظارت بر امور حيات وحش
اداره نظارت و پايش
اداره امور آزمايشگاه ها
واحد هاي تابعه
كيفيت آب زاينده رود
مديريت پسماند
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مناطق تحت مديريت</span>مناطق تحت مديريت
مناطق چهارگانه
مناطق شكار ممنوع
قوانين و مقررات
اطلاعات تماسکلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal