اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                                                              تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

 

 

انتصاب سرپرست اداره یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین اکبری به عنوان سرپرست اداره یگان حفاظت محیط زیست استان تعیین شد.

در متن این ابلاغ موقت خطاب به معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل آمده است:

نظر به بازنشستگی فرمانده یگان حفاظت استان و با توجه به سوابق و تجربیات جنابعالی، تا تعیین تکلیف فرمانده جدید یگان از سوی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، مسئولیت اداره یگان حفاظت محیط زیست استان به عهده شما خواهد بود.

انتظار می رود با توجه به حساسیت های موجود ، ضمن هماهنگی امور ویژه با اینجانب ، با استفاده از تمام ظرفیت های اداره کل و روسای مناطق تحت حفاظت ، نسبت به انجام بهینه امور محوله توفیق روز افزون بیابید.

 

 

انتصاب سرپرست پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، علی اکبر نوروزی نیا به عنوان سرپرست پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته تعیین شد.

در متن این ابلاغ خطاب به علی اکبر نوروزی نیا آمده است:

در اجرای مصوبات کارگروه راهبری حفاظت محیط زیست استان و با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 1400/12/19 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست پارک ملی و پناهگاه حیات وحش موته تعیین می گردید.

   انتظار دارد با استعانت ازخدای سبحان و تلاش مستمر برای بهره مندی از ظرفیت های موجود، در انجام بهینه وظایف و مأموریت های سازمانی و حفاظت از حوزه تحت مدیریت موفق و موید باشید و  خدمات شما  مورد رضای خداوند  قرار گیرد.


 
انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/3/22  به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، علیرضا رضائی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به علیرضا رضائی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/3/20 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 
 
انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور حکمی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مسعود بهشتی نیا به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین گردید.

در متن این حکم خطاب به مسعود بهشتی نیا آمده است:

نظر به تعهد و تجربه  جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1400/2/1 به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل تعیین می گردید.

ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه با توجه به اهداف تعیین شده ، اجرای برنامه های تحول اداری ، نظارت بر فعالیت های هزینه ای و عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تهیه و تدوین تفاهم نامه اجرایی عملیات سالیانه اداره کل و اخذ اعتبارات و ابلاغ بودجه مصوب به واحدهای تابعه  اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد عباسی دشتکی به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب