اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
منشور اخلاقي

 

 
متن منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد / سوگند كابينه روحاني به 13 تعهد

 «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد»  كه در اولين جلسه هيات دولت يازدهم به رياست دكتر حسن روحاني، قرائت شد.

بسم‌الله الرحمن الرحيم

منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد

1- خداوند را در همه حالات ناظر بر اعمال و رفتار خويش و مسئوليت را امانتي الهي بدانم.

2- همه آحاد مردم ايران را از همه اقوام و مذاهب الهي و بدون توجه به تفاوت‌هاي فردي، جنسيتي و گروهي، محترم بشمارم و از حقوق، حريم خصوصي، حيثيت و شرافت آنان پاسداري كنم و در استفاده از تمام سرمايه‌هاي انساني كشور بكوشم.

3- هدف اول من تامين مصالح پايدار نظام جمهوري اسلامي ايران باشد و در صورتي كه بين منافع فردي حزبي، سازماني، قومي و حرفه‌اي من با مصالح ملي تضادي باشد، از منافع خود بگذرم و مصالح ملي را مبناي تصميم قرار دهم؛ در تمام تصميمات و اقدامات خود، سياست‌هاي كلي نظام (ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري)، برنامه‌هاي توسعه، قوانين و اولويت‌هاي اعلام شده از طرف رييس‌جمهور را مد نظر قرار دهم.

4- انديشه‌ام در مدار اعتدال، تصميماتم بر مبناي تدبير و رفتارم در چارچوب قانون باشد و از تندروي، شتاب‌زدگي و خودسري بپرهيزم.

5- همواره از دروغ بپرهيزم؛ به شعور و افكار عمومي احترام بگذارم؛ از دست‌كاري در اطلاعات و يا ارايه اطلاعات به گونه‌اي كه موجب فريب ديگران به ويژه مسئولان عالي نظام شود به شدت پرهيز كنم؛ به عنوان امين نظام جمهوري اسلامي، اطلاعات و اسرار نظام را حفظ نمايم؛ چه در زمان مسئوليت و چه بعد از آن رازدار باشم.

6- در تمام تصميمات و اقدامات خود جويا و پذيراي نقد و نظر ديگران باشم، مسئوليت خطاهاي خود را بپذيرم؛ براي ديدگاه مخالف و انتقاد، ارزش قائل باشم و خود را مقيد به گزارش‌دهي منظم به رييس‌جمهور و مردم بدانم.

7- نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نكنم، بلكه تعاملات بين سازماني و هم‌افزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارت‌خانه‌هاي هم‌گروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همكاري مؤثر داشته باشم.

8- مبناي واگذاري مناصب را شايستگي، راستگويي و درستكاري قرار دهم و نزديكان سببي و نسبي من در انتصابات از هيچ امتياز و تقدمي برخوردار نباشند.

9- مديران زيردست خود را براي پذيرش مسئوليت‌هاي بزرگتر و بلند رتبه‌تر آماده كنم و كاركنان خود را به مثابه سرمايه‌اي بپندارم كه بهره‌وري و بالندگي آن‌ها بر عهده من است.

10- نظرات تخصصي مديران قبلي، كارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه كنم.

11- حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويكرد مثبت عمل كنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل كنم.

12- سرمايه‌هاي هستي چون انرژي، محيط زيست و نيروي انساني را سرمايه‌هاي تمام بشر دانسته، در حفظ، كاربرد درست و بهسازي آنها كوشش كنم و اين سرمايه را همچون ميراثي بپندارم كه از گذشتگان به ما رسيده است و چون امانتي بپندارم كه بايد به آيندگان برسانيم.

13- هر گاه به اين جمع‌بندي برسم كه توان لازم براي انجام مسئوليت را از دست داده‌ام مراتب را به رييس‌جمهور اعلام كنم و زماني كه مي‌خواهم سازمان تحت مديريت خود را تحويل مسئول بعدي دهم، تمام اطلاعات و تجربيات خويش را به جانشين خود منتقل كنم.

من در پيشگاه قرآن كريم و در برابر رييس‌جمهوري اسلامي ايران به خداوند قادر متعال سوگند مي‌خورم كه همواره در دوران مسئوليت خود به منشور اخلاقي دولت «تدبير و اميد» متعهد باشم و همه توان خود را در راه ايفاي وظيفه‌ام بكار گيرم.

 
 

منشور اخلاقي سازمان حفاظت محيط زيست

 

1- حضور به موقع در محل كار و رعايت وقت شناسي دربرخورد با همكاران و ارباب رجوع .

2- خوش رويي و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان .

3- راهنمايي به موقع و ارايه اطلاعات لازم به مراجعان و جلوگيري از سرگرداني آنها .

4- فراهم نمودن فضاي مراودات به گونه اي كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند .

5- ارايه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض ( قومي ، جنسي ، خويشاوندي ،‌ مذهبي و … ) .

6- توجه به صحبت ها و خواسته هاي مراجعان و حداكثر تلاش در پاسخگوئي و ارايه خدمت به آنها .

7- ارايه اطلاعات لازم به همكاران به منظور انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب .

8- انجام وظايف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني .

9- خودداري از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه .

10- زمان گذاري فعاليت ها و انجام آن براساس زمان پيش بيني شده .

11- انجام فعاليت ها براساس روش مستند و مشخص نه براساس سليقه كاركنان يا مديران .

12- پرهيز از شايعه سازي ، تهمت ، غيبت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف كند .

13- رازداري و خودداري از افشاي اسناد محرمانه .

14- استفاده از پوشش اسلامي .

15- پرهيز از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار .

16- استقرار تجهيزات و اشياء به صورت دقيق و منظم به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي دردسترس باشند .

17- استفاده مطلوب از وسايل ايمني حسب مورد .

18- جلوگيري از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان .

19- برقراري توازن و اعتدال بين زندگي شغلي و خانوادگي .

20- استفاده صحيح از اختيارات و قدرت سازماني .

21- درك صحيح اهداف سازمان و تلاش به منظور همسويي اهداف فردي با آن .

22- احساس مسئوليت نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود .

23- رعايت قوانين و مقررات سازماني بطور دقيق .

24- خودداري از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند .

25- تهيه و تنظيم منشور مشاركت اجتماعي مردم در امور محيط زيست .

 
 

منشور حقوق مراجعين

-  دريافت اطلاعات شفاف درباره خدمات دستگاه به روشهاي مناسب.

-  بهره‌مندي از خدمات بخشهاي مختلف مستقر در مركز استان و شهرستانها طبق وظايف دستگاه در وقت اداري.

-  برخورداري از رفتار احترام‌آميز توأم با خوشرويي و متانت از سوي كاركنان.

-  دسترسي سريع به ارائه دهندگان هر خدمت با استفاده از راهنماي طبقات و مشخصات كاركنان.

-  بهره‌گيري از فضاي مناسب ارتباطي و اطمينان بخش با مسؤولان.

-  بهره‌مندي از خدمات دستگاه با رعايت عدالت بدون تبعيض‌هاي مختلف قومي، جنسي، خويشاوندي، مذهبي و غيره.

-  استفاده از خدمات دستگاه در مدت زمان پيش‌بيني شده براي هر خدمت.

-  بهره‌مندي از فضاي اداري متناسب با عرف و فرهنگ جامعه.

-  استفاده از هواي سالم و مطبوع بدون استعمال دخانيات در فضاي بسته اداري.

-  برخورداري از محيط سالم كاري، بدون نياز به ارائه توصيه نامه، سفارش و ساير مظاهر فساد اداري.

     مراجعين گرامي؛ ضمن عرض خوش آمد به شما به آگاهي‌تان مي‌رسانيم موارد دهگانه فوق در شمار حقوق بديهي هر مراجعه كننده به دستگاهها و نهادهاي دولتي به شمار مي آيد بنابراين خواهشمنديم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد فوق توسط مسؤولان و كاركنان اين دستگاه، به منظور اصلاح و بهبود خدمات، مراتب را از طريق شماره تماس 35555565 به اطلاع دبيرخانه كميسيون تحول اداري دستگاه برسانيد.

 

با ابراز سپاس/ دبيرخانه كميسيون تحول اداري حفاظت محيط زيست استان اصفهان

 
 
 
Update history: 1396/09/18
number of visits: 4763
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal