اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سال"جهش توليد"       

کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
كيفيت هواي اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 

ایام هفته 

 

 تاریخ                      

 

 میدان
احمدآباد

 
خیابان
پروین

 خیابان
رودکی
 
خیابان
استانداری
 
بزرگراه
خرازی
 رهنان  کاوه  فیض  میرزاطاهر کردآباد
 ورزشگاه
میثاق
 فرشادی  انقلاب

 میانگین

 
 1399/12/17
24 ساعت منتهی به ساعت7
93
79
70
78
97
74
85
68
67
82
---
---
81
79
 
1399/12/16
78
79
71
68
85
68
81
62
63
68
 --- ---81
73
 1399/12/15
88
79
70
83
117
87
107
92
69
 63---
---
79
85
 
1399/12/14
 106119
 6884
86
56
84
85
63
104
 ---66
 77 83
 
1399/12/13
 124118
115
 9199
 74 100 8773
 121---
80
86
97
 
1399/12/12
117
 97114
105
 10374
100
94
 72 101 92 8781
95
 
1399/12/11
102
89
 70 95 89 81 10780
 74 87 84 7583
86
 
1399/12/10
138
 123 93 119 116106
129
 11799
142
121
108
 108117
 
 1399/12/09
 133 118 ------
 11496
 11696
87
112
114
96
 85106
 1399/12/08
 ------
 ------
---
52
89
67
60
62
86
 60 5967
  1399/12/07 8373
70
62
 9254
 77 6164
56
73
 5560
68
 
 1399/12/06
89
75
62
70
84
51
73
60
63
71
65
55
64
68
 
 1399/12/05
108
92
56
77
76
37
95
66
51
105
65
63
66
 79
 
  1399/12/04
97
92
72
82
91
50
79
68
62
82
66
61
73
75
 
  1399/12/03
71
67
60
70
77
46
60
48
58
60
61
40
54
59
 شنبه
1399/12/02
102
90
73
101
90
71
93
68
68
105
73
73
81
 78
جمعه
 1399/12/0172
73
68
63
92
55
55
49
61
48
62
45
53
60


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

  تاریخ

شاهین شهر

   مبارکه

 سگزی
یکشنبه
  1399/12/17
 24 ساعت منتهی به ساعت7
 --- ---92
 شنبه1399/12/16
 --- --- 
جمعه
1399/12/15
---
 --- 
پنجشنبه
 1399/12/14
57
 ------
 چهارشنبه
 1399/12/13
 65 ------
سه شنبه
 1399/12/12
86
 5891
دوشنبه
1399/12/11
91
69
 106
یکشنبه
 1399/12/10
74
 86 ---
شنبه
1399/12/09
 72 90---
جمعه
1399/12/08
---
---
---
پنجشنبه
1399/12/07
61
50
63
چهارشنبه
1399/12/06
43
48
82
سه شنبه
1399/12/05
45
58
91
 دوشنبه
1399/12/04
52
 104
 یکشنبه
 1399/12/03
46
 91
 شنبه
1399/12/02 
55
 76
جمعه
1399/12/01
---
 73
پنجشنبه
1399/11/30
80
---
76
چهارشنبه
1399/11/29
81
---
67
 سه شنبه
139/11/28
72
 ---89
دوشنبه
1399/11/27
79
---
87
یکشنبه
1399/11/26
62
---
62
 شنبه
1399/11/25
79
104
98
جمعه
 1399/11/2439
71
83
پنجشنبه
1399/11/23
103
153
 83
چهارشنبه
1399/11/22
 76 65112
سه شنبه
1399/11/21
76
59
99
دوشنبه
1399/11/20
91
45
82
یکشنبه
1399/11/19
68
54
69
 شنبه
1399/11/18  
131
71
59
جمعه
1399/11/17
88
82
81
 پنجشنبه
1399/11/16
119
75
109
چهارشنبه
1399/11/15
119
80
108
 سه شنبه
1399/11/14
84
70
78
 دوشنبه
1399/11/13
56
57
118
یکشنبه
1399/11/12 
65
60
111
 شنبه
1399/11/11
68
59
167
جمعه
1399/11/10
97
90
96
پنجشنبه
1399/11/09
136
89
99
چهارشنبه
1399/11/08
107
63
---
 سه شنبه
1399/11/07
102
67
---
دوشنبه
  1399/11/06
 14183
124
 یکشنبه
1399/11/05
120
87
93
 شنبه
1399/11/04
76
61
63
جمعه
 1399/11/0364
52
135
پنجشنبه
 1399/11/02
52
55
133
 چهارشنبه
1399/11/01
68
 71 62

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

 

Update history: 1399/12/17
number of visits: 1726145
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal