اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
مهار تورم، رشد تولید
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
کیفیت هوای اصفهان

اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
 کیفیت هوای کلانشهر اصفهان
در ایستگاه های پایش دائم، بر حسب شاخص کیفیت هوا (AQI)
 
 ایام هفته

 

   تاریخ                       احمدآباد

 
پروین


رودکی
 
استانداری
 
خرازی
 پارک زمزم
 دانشگاه صنعتی
 زینبیه سپاهان شهر
 رهنان  کاوه  فیض  میرزاطاهر کردآباد
ولدان
 فرشادی  25 آبان
 انقلاب

 میانگین

دوشنبه 
1402/09/20 
 24ساعته منتهی به ساعت7
 165 140 --- --- --- 143 135 154 114 138 149132  115155 148 132  143145 141 
 یکشنبه
1402/09/19
 158 119 --- ---138  128 115153  93117  138103  94 134 124 106 122113  122
 شنبه
 1402/09/18
156  98 96 --- 153154  132124  120 152 129 107 119 128148 123 122  142130 
 جمعه1402/09/17  161 152 85 --- 155 122 113 15392  132  --- 119  102 154 132 145 127 159131 
 پنجشنبه
1402/09/16 
 185161 143  --- 165164  160 164171 171 --- 169 157182  168 169 167 174167
چهارشنبه
 1402/09/15  
 174 156 146 --- 168 172 176 157 169 172 161 166 162 171 168 164 161 172 166
سه شنبه
 1402/09/14175
160
---
---
167
160
168
169
169
158
---
164
151
194
160
164
160
166
165
دوشنبه 
 1402/09/13
 181 167 ------ 164167 178 172 168 167 171175 156 193 168169 166 174 171
یکشنبه 
 1402/09/12
 179 --- ------  ---172  167 168 164 165167  167 197 189 163 165---  171172 
 شنبه
 1402/09/11
 172 161 --- --- 155167  166162 166 162  157159  213 177 162 159 158 166 166
 جمعه
1402/09/10
 --- 169 ------  177 181 177171163  170 166173  294 183 178 174 173 190 183
پنجشنبه 
 1402/09/09
 --- 153 --- --- 167 159155 161  129152 151 139162  168 156 ---142  140152 
 چهارشنبه
1402/09/08
 --- 79---  --- 122 113119  121 889794  9283106 119  91 92 102 101
سه شنبه 
 1402/09/07
---  75 --- --- 11993 116  98 66 96 92 6549  74 92 748373  84
دوشنبه 
 1402/09/06
 170162  86 --- 144 124 132 158 124 128 154 150 83 172 128143 151  151 139
یکشنبه 
 1402/09/05
 169167 --- 
 --- 
 160 158 156 159 154 158163 162 151 175  157 157161  157 160
شنبه 
 1402/09/04
 ---155  ------  144 155157 168  134 120 151174  91 173 135135 127126143 
 جمعه1402/09/03  118 116 ------  143 131 129 117 96 123123 118  153 155121  121 118135  126
پنجشنبه 
 1402/09/02
152  154---  --- 156 165 162 158 147 157155 158 152 171 159 153152  154 157
 چهارشنبه
 1402/09/01
 139 33 ------  11197  100137  64 84 87 81 47 121 10982 86  76 91


وضعیت کیفی هوا در سایر شهرهای استان اصفهان در ایستگاه های مراقبت دائم بر حسب شاخص کیفیت هوا(AQI) 


ایام هفته

تاریخ

 زرین شهر

شاهین شهر

قهجاورستان

مبارکه

 سگزی
 دوشنبه
1402/09/20 
24ساعته منتهی به ساعت7 
 117 98 141 67 74
 یکشنبه
1402/09/19 
 115 93 134 68 76
شنبه
 1402/09/18
145  82 120 91--- 
جمعه 1402/09/17  112 8198  83 ---
پنجشنبه 
1402/09/16
153 98 160 113 ---
 چهارشنبه
  1402/09/15
 166 --- 160124  ---
سه شنبه
1402/09/14
146
126
175
75
75
دوشنبه 
 1402/09/13
154 124 199 105 99
یکشنبه  1402/09/12
169  --- 184 136 80
 شنبه
 1402/09/11
 162 ---179 144 94
 جمعه 1402/09/10 159 113---  8766 
 پنجشنبه
1402/09/09  
 152 107 --- 102 80
 چهارشنبه
 1402/09/08
 108 82 ---85  78
سه شنبه 
1402/09/07  
113  --- --- 6655 
 دوشنبه
1402/09/06 
 119 --- --- 69 59
یکشنبه 
1402/09/05 
123
--- 164
 81---
 شنبه
 1402/09/04
 109 ---174  65 59
 جمعه 1402/09/03154
---  --- 92 ---
 پنجشنبه
 1402/09/02
 157 107 159 91 60
 چهارشنبه
1402/09/01  
108
 87 --- 68 ---

 

جدول شاخص کیفی هوا
 

  Air Quality Index

   (A Q I)   

           وضعیت               

 

 Pollution Standard Index

   (P S I)

50 -  0

پاک 

50 - 0
100 - 51

سالم 

100 - 51 
150 - 101

ناسالم برای گروههای حساس 

 200 - 101
 200 - 151

ناسالم برای عموم 

 201-300 بسیار ناسالم

 201-300

  بالاتر از300

خطرناک 

 بالاتر از300 

 

توضیح:

1- شاخص کیفی هوا (A Q I )یا شاخص آلودگی هوا (P S I )معیاریست که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر منوکسید کربن- دی اکسیدگوگرد- ترکیبات نیتروژن دار- ازون  و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از 10 میکرو متر و ذرات کوچکتر از 2.5 میکرو متر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف میباشند را تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف مطابق با جدول فوق نمایش میدهد.

 
2- روش محاسبه شاخص (A Q I ) و شاخص( P S I ) یکسان می باشد و صرفا اعداد شاخص (A Q I ) در شرایط ناسالم به دو سطح (150 -101 ) ناسالم برای گروهای حساس و(200 -151 )ناسالم برای عموم در نطر گرفته شده است.

                        

 

Update history: 1402/09/20
number of visits: 3872203
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal