اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان
                                                                       تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
کانال رسمی اداره کل
نقشه سایت پشتیبانی از افراد کم توان دستورالعمل به روز رسانی English الکسا
دولت و ملت، همدلی و همزبانی
انتصابات

انتصاب رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان استان اصفهان 

اسکندر امیدی نیا سرپرست معاونت آموزش و مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغی ایرج حشمتی را  به سمت رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

در متن ابلاغ اسکندر امیدی نیا آمده است: با عنایت به آیین نامه شورای راهبردی پژوهش و فناوری سازمان به موجب این حکم از تاریخ 98/9/25 به مدت دو سال به سمت رئیس شورای پژوهشی و فناوری اداره کل حفاظت محیط زیست استان منصوب می شوید. از فراز این مسؤولیت، مدیریت جریان پژوهشی منطقه (نه صرفاً تصویب طرح پژوهشی در سازمان) در راستای بکارگیری همه فرصت های پژوهشی استان به منظور حل خردمندانه چالشهای محیط زیستی استان در قالب ظرفیت های همه ذی نفعان پژوهشی می باشد. بنابراین ارتباط منسجم با بخشهای مختلف پژوهشی در استان مانند دانشگاه ها، وزارتخانه ها، بخش های تحقیق و توسعه شرکتها، سازمانها، انجمن های علمی و سایر نهادهای استانی بسیار مهم خواهد بود. امید است خدمات صادقانه جنابعالی مورد رضایت پروردگار یکتا قرار گیرد.  

 

 

انتصاب مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغی ایرج حشمتی را به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست کشور منصوب کرد.

در متن ابلاغ عیسی کلانتری آمده است: جناب آقای ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان؛ به منظور برخورداری از تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان عضو کمیته آمارِبخشی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب می شوید.

امید است، با استعانت از خداوند متعال، در حوزه آمار و اطلاعات محیط زیست و پیشبرد اهداف نظام جامع آمار محیط زیست کشور، موفق و موید باشید.


انتصاب سرپرست معاونت فنی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی ایرج حشمتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حمیرا صفی قلی به عنوان سرپرست معاونت فنی این اداره کل تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به حمیرا صفی قلی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص سرکار عالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 98/8/26 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل تعیین می گردید.

بومی سازی سیاست ها ، تلاش ها و برنامه های حوزه تخصصی سازمان بر اساس اسناد بالا دستی، راهبری دبیرخانه ها و کارگروه های استانی محیط زیست نظیر کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا ، مدیریت پسماند، آمایش سرزمین، گردوغبار و سایر کارگروه ها، برنامه ریزی در راستای پایش مستمر صنایع استان، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن معاونت نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم ، موفق و موید باشید.


انتصاب رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین شد.

اصغر دانشیان معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعیین کرد.

اصغر دانشیان در ابلاغ خود آورده است: در اجرای بند ب ماده 1 آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 192087/ت 50328 هـ مورخ 28/12/92 هیئت محترم وزیران بدینوسیله جنابعالی به عنوان "رئیس کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان" تعیین می شوید.

انتظار دارد در همکاری با سایر اعضای کمیته ضمن حضور در جلسات کمیته مذکور نسبت به ارائه طرح های جامع، بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد، شناسایی و کنترل گلوگاههای فساد، اطلاع رسانی مناسب به مردم، شفاف سازی، مستند سازی مراحل انجام کار و رفع موانع و مشکلات اجرایی اهتمام ورزید.

امید است با استعانت از خداوند باریتعالی در تحقق اهداف مندرج در آیین نامه مربوطه موفق و موید باشید.   

 

انتصاب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد.

دکتر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

در حکم دکتر عیسی کلانتری خطاب به دکتر ایرج حشمتی آمده است؛ به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد.

دکتر عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر "ایرج حشمتی" را به عنوان  سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

دکتر عیسی کلانتری در ابلاغ خود آورده است: جناب آقای ایرج حشمتی به موجب این ابلاغ سرپرستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به جنابعالی محول می شود، امیدوارم موفق و موید باشید.

دکتر ایرج حشمتی دارای مدرک دکترای تخصصی محیط زیست است. وی با سابقه 27 سال خدمت درسازمان حفاظت محیط زیست کشور در پست های همچون مشاور معاونت آموزش و پژوهش، مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست، معاون مدیرکل دفتر ریاست و دبیرخانه شورای عالی محیط زیست، معاون مدیرکل دفتر امور کارکنان، رفاه و پشتیبانی، مدیرکل دفتر مشارکت و آموزش همگانی محیط زیست، سرپرست اداره کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی، معاون دفتر مشارکت و آموزش همگانی محیط زیست، معاون آموزشکده محیط زیست و مدیر موزه تنوع زیستی را در کارنامه خود دارد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین شواخی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین شواخی آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/11/3 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد عباسی دشتکی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد عباسی دشتکی آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/11/3  ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 97/11/3 به عنوان رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، اکبر عسکریان زاده به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به اکبر عسکریان زاده آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/10/11 ضمن حفظ پست سازمانی،  به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مسعود بهشتی نیا به عنوان سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مسعود بهشتی نیا آمده است:

نظر به تعهد و تجربه جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/9/20 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل تعیین می گردید.

پیگیری مستمر اهداف ها و وظایف سازمانی ، اجرای برنامه های تحول اداری ، نظارت بر فعالیت های هزینه ای و عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه های مطالعاتی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

 
انتصاب سرپرست اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قدرت اله علیپور به عنوان سرپرست اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به قدرت اله علیپور آمده است:

به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/7/10 ضمن حفظ پست سازمانی ، به عنوان سرپرست اداره نظارت برامور حیات وحش اداره کل تعیین می گردید. اعلام نظر در خصوص طرح ها و فعالیت های مربوط به باغ وحش ها، نظارت تخصصی بر مراکز فروش حیوانات، نظارت بر صدور انواع پروانه های شکار وصید ، بررسی کارشناسی درخواست های ایجاد مراکز تکثیر و نظارتهای دقیق و تعیین تکلیف گونه های وحشی کشف شده از جمله اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان و با هماهنگی با معاونت مربوطه به تحقق آن اهتمام ورزید .

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، سعید یوسف پور به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به سعید یوسف پور آمده است:

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین شواخی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین شواخی آمده است:

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

 

انتصاب مسؤول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، علیرضا رضایی به عنوان مسؤول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به علیرضا رضایی آمده است:

    به موجب این ابلاغ جنابعالی از تاریخ 97/2/6 ضمن حفظ پست سازمانی تا اطلاع ثانوی به عنوان مسؤول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نائین منصوب می گردید.

امید است با استعانت از خدای منان و بکارگیری توان کارشناسی آن اداره در تحقق سیاست های زیست محیطی نظام، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه های دولت محترم در آن شهرستان توفیق روزافزون بیابید.

 


انتصاب جانشین فرمانده یگان در مدیریت مناطق استحفاظی شهرستان های نائین، اردستان و نطنز

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین شواخی به عنوان جانشین فرمانده یگان در مدیریت مناطق استحفاظی شهرستان های نائین، اردستان و نطنز منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین شواخی آمده است:

با عنایت به پیشنهاد فرمانده محترم یگان حفاظت اداره کل به موجب این ابلاغ ، از تاریخ 97/2/5 ضمن حفظ پست سازمانی و نظر به مشکلات عدیده مطروحه خانوادگی و ...، به عنوان جانشین فرمانده یگان در مدیریت مناطق استحفاظی ( شهرستان های نائین ، اردستان و نطنز ) تعیین می گردید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/2/5 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب مسؤول اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد سلطانی به عنوان مسؤول اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد سلطانی آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی های جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/1/21، ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان مسؤول اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل تعیین می گردید.

پیگیری مستمر اهداف ها و وظایف سازمانی ، اجرای برنامه های تحول اداری ، نظارت بر فعالیت های هزینه ای و عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه های مطالعاتی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب مسؤول اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، میثم سحرخیز به عنوان مسؤول اداره امور مالی حفاظت محیط زیست استان تعیین گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به میثم سحرخیز آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی های جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان مسوول اداره امور مالی اداره کل تعیین می گردید.

برنامه ریزی جهت تنظیم صورت تفریغ بودجه در پایان هرسال ، پاسخگویی به هیئت حسابرسان، تهیه و تنظیم لیست حقوق و اسناد هزینه های جاری ،عمرانی و انتقالی، بررسی و تنظیم حساب درآمدهای اداره کل به تفکیک نوع درآمد و نگهداری حساب اعتبارات و تعهدات به تفکیک برنامه ها ، فعالیت ها، پروژه ها و ارائه گزارش نهایی،  اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین شواخی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین شواخی آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد عباسی دشتکی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد عباسی دشتکی آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/1/20، ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردستان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

  انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین خادمی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین خادمی آمده است:

نظر به تخصص و تعهد جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 97/1/5 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کاشان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


انتصاب سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین اکبری به عنوان سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین اکبری آمده است:

با عنایت به سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ ، از تاریخ 96/12/5 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست معاونت نظارت و پایش اداره کل تعیین می گردید.

برنامه ریزی برای کنترل منابع آلاینده، بهره مندی از روش های نوین علمی ، همکاری با نهادهای مدنی و سایر دستگاههای مرتبط و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرح های مدیرت مناطق تحت مدیریت و انجام گشت های تخصصی ویژه و ... اموری است که انتظار می رود با رویکرد اصولی و مناسب و بهرگیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم موفق و موید باشید.انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، علیرضا غلامی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به علیرضا غلامی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ 96/11/21 به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نطنز منصوب می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی بخصوص واحدهای معدنی، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان محترم آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی صادقی به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی صادقی آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 96/11/21 به عنوان سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان تیران و کرون منصوب می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان محترم آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب رئیس اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، کیوان نعمتی به سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به کیوان نعمتی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این  حکم  از تاریخ 96/9/25 به سمت رئیس اداره پژوهش و فناوری اطلاعات اداره کل منصوب می گردید.

نیاز سنجی و تعیین اولویت های مطالعاتی و پژوهشی در حوزه محیط زیست ، انتشار نتایج و دستاوردهای طرح ها و پروژه های پژوهشی ، همکاری با سازمان در بهره گیری از فناوری های نوین زیست محیطی ، ساماندهی امور مربوط به نیاز های سخت افزار، نرم افزارو پشتیبانی و تشکیل بانک اطلاعت پژوهشی استان ، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 

انتصاب رئیس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مریم کرمانی به سمت رئیس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مریم کرمانی آمده است:

نظر به تجربیات و تخصص سرکار عالیه ، به موجب این  حکم  از تاریخ 96/9/25 به سمت رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل منصوب می گردید.

راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی ، انجام گشت های تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست ، نظارت بر نحوه پایش های ادواری و نظارت بر نحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی ، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهران شنتیایی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به مهران شنتیایی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/9/25 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمود قهرمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمود قهرمانی آمده است:

نظر به تعهد و تجارب جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/9/22 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، کیوان نعمتی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به کیوان نعمتی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی، برخورد قاطعانه با متخلفین، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و مؤید باشید.

 

 

انتصاب سرپرست اداره مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، بهمن امینی به عنوان سرپرست اداره مدیریت عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به بهمن امینی آمده است:

نظر به تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره مدیریت عملکرد اداره کل تعیین می گردید.

بازرسی مستمر و دوره ای از واحدهای تابعه برای سنجش میزان رضایت مردم، ارزیابی عملکرد واحدها بر اساس شاخص های عمومی و اختصاصی، انجام وظایف دبیرخانه مبارزه با فساد و رشوه در اداره کل و واحدهای تابعه، بررسی نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع در سطح اداره کل اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و مؤید باشید.

 

 

انتصاب سرپرست اداره حراست اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به عنوان سرپرست اداره حراست اداره کل حفاظت محیط زیست استان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حراست اداره کل تعیین می گردید.

صیانت از کارکنان و آگاه نمودن به موقع آنان از عوامل ایجاد نارضایتی، شناسایی عوامل فساد اداری، مالی و اقتصادی در دستگاه، انجام امور دبیرخانه محرمانه مکاتبات و اسناد، حفاظت از سیستم های سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه اداره کل و تعیین صلاحیت کارکنان برای تصدی مشاغل حساس اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و مؤید باشید.

 

 

انتصاب سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی صدور ابلاغی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی ریاحی به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تعیین گردید.

در متن این ابلاغ خطاب به مهدی ریاحی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این ابلاغ از تاریخ 96/8/24 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست معاونت فنی اداره کل تعیین می گردید.

بومی سازی سیاست ها، تلاش ها و برنامه های حوزه تخصصی سازمان بر اساس اسناد بالادستی، راهبری دبیرخانه ها و کارگروه های استانی محیط زیست نظیر کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماند، آمایش سرزمین، گرد و غبار و سایر کارگروهها، برنامه ریزی در راستای پایش مستمر صنایع استان، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن معاونت نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیت های موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و مؤید باشید.

 

 

 انتصاب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حکمی سید رحمان دانیالی را به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب کرد.

در حکم معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خطاب به سید رحمان دانیالی آمده است:

به موجب این حکم جنابعالی به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب می شوید. امیدوارم موفق و موید باشید.

سید رحمان دانیالی که دارای دکتری شیلات و محیط زیست است پیش از این مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم بود. از سوابق مدیریتی وی می توان به ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان،  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان های نجف آباد و تیران کرون ، پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو و ریاست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لردگان و منطقه حفاظت شده سبز کوه دراستان چهار ومحال بختیاری اشاره کرد. 
انتصاب رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به سمت رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی انصاری آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی، به موجب این حکم از تاریخ 96/2/1 به عنوان رییس اداره نظارت بر امور حیات وحش تعیین می گردید.

برنامه ریزی و هماهنگی جهت اجرایی نمودن طرح های مدیریت مناطق ، نظارت بر نحوه عملکرد مراکز نگهداری حیات وحش ، ساماندهی فهالیت همیاران محیط زیست ، برآورد نیازهای تجهیزاتی (حفاظتی،رفاهی،عملیاتی) مناطق تحت مدیریت، تنظیم برنامه های سرشماری ادواری حیات وحش و نظارت بر حسن انجام آن ، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.


 
انتصاب رئیس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سید رحمان دانیالی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مریم کرمانی به سمت رئیس اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان منصوب گردید.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مریم کرمانی آمده است:نظر به تجربیات و تخصص سرکار عالیه ، به موجب این حکم  از تاریخ 25/9/96 به سمت رئیس اداره نظارت و پایش اداره کل منصوب می گردید. راهبری و اجرای برنامه های کنترل و پایش محیط زیست در حوزه انسانی و طبیعی ، انجام گشت های تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست ، نظارت بر نحوه پایش های ادواری و نظارت بر نحوه پیگیری اخطاریه های زیست محیطی ، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.
 
تمدید ابلاغ بازرس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

طی حکمی از سوی مرتضی فرید مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر و ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، ابلاغ پژمان کاوسی به عنوان بازرس موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد.

در حکم مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان خطاب به پژمان کاوسی آمده است؛

نظر به تلاش های مجدانه شما در دوره گذشته و با عنایت به ارزیابی عملکرد جنابعالی و کسب امتیاز لازم، بدینوسیله ابلاغ بازرس مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به جنابعالی به مدت یکسال دیگر تمدید می شود. انتظار دارد همانند گذشته با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات این مواد بازرسی های لازم را بعمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون تهیه و ارائه نمائید. بدیهی است عملکرد جنابعالی در این حوزه بر اساس فرم های استاندارد پیش بینی شده ملاک تصمیم گیری جهت تداوم و یا لغو همکاری خواهد بود. 

 
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی رضا فتحی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی رضا فتحی آمده است:

نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 15/12/95 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.انتصاب رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد حسن رنجبر به سمت رئیس اداره برنامه ریزی و منابع حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد حسن رنجبر آمده است:

نظر به تعهد و شایستگی های  جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 23/11/95 به عنوان رئیس اداره برنامه ریزی و منابع اداره کل تعیین می گردید.

پیگیری مستمر اهداف ها و وظایف سازمانی ، اجرای برنامه های تحول اداری ، نظارت بر فعالیت های هزینه ای و عملکرد طرحهای تملک دارائی های سرمایه ای ، تهیه و تدوین برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت و نظارت بر انجام برنامه های مطالعاتی، اموری است که انتظار می رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسی آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید


.
 انتصاب رئیس پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرتضی جوهری به سمت رئیس پارک ملی قمیشلو منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مرتضی جوهری آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این حکم از تاریخ 1/10/95 به عنوان رئیس پارک ملی قمیشلو تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، صیانت از طبیعت، برخورد قاطعانه با متخلفین ، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن پارک ملی نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله ، موفق و موید باشید


.
انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، باقر یعقوبی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به باقر یعقوبی آمده است:

نظر به تعهد و تخصص جنابعالی ، به موجب این ابلاغ از تاریخ 15/9/95 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهرضا تعیین می گردید.

راهبری و تدوین برنامه های عملیاتی جهت مقابله با تخریب ها و آلودگی های زیست محیطی ، برخورد قاطعانه با متخلفین ، نظارت بر استقرار انواع صنایع و واحدهای خدماتی در حوزه شهرستان و همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، اموری است که انتظارمی رود با برنامه ریزی و بهره گیری از توان کارشناسان آن اداره نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با اتکال به ایزد متعال و با بهره گیری از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود در انجام وظایف محوله و رضایت مراجعین محترم، موفق و موید باشید.

انتصاب سرپرست اداره پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرتضی جوهری به سمت سرپرست اداره پارک ملی قمیشلو منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مرتضی جوهری آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 30/6/95 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره پارک ملی قمیشلو تعیین می گردید.

صیانت از طبیعت و محیط زیست با هدف بهره برداری پایدار از منابع زیستی، برخورد قانونی با متخلفان، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، حمایت و تشویق واحدها، دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد دوستدار طبیعت، از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با عنایات الهی و به پشتوانه تلاش همکاران در انجام وظایف محوله در دولت تدبیر و امید کوشا باشید.


 
انتصاب سرپرست اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، حسین خادمی به سمت سرپرست اداره نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به حسین خادمی آمده است:

نظر به تعهد و سوابق اجرایی و تجارب ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ، ضمن حفظ پست سازمانی از تاریخ 1/3/95 شما را به عنوان سرپرست اداره نظارت و پایش اداره کل تعیین می نمایم.

امید است با اتکال به خداوند متعال و تلاش بی وقفه و همکاری نیروهای لایق در تحقق و انجام امور موفق و مؤید باشید.     

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، فاطمه محمدی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به فاطمه محمدی آمده است:

نظر به سوابق علمی و تجربی ارزشمند سرکار عالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان تعیین می گردید.

صیانت از طبیعت و محیط زیست با هدف بهره برداری پایدار از منابع زیستی، مقابله با آلاینده های زیست محیطی و صنعتی و برخورد قانونی با متخلفان ، همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، حمایت و تشویق واحدها، دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد دوستدار طبیعت، همکاری با دستگاه های ذیربط و آحاد مردم برای توسعه و پیشرفت پایدار، از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با عنایات الهی و به پشتوانه تلاش همکاران در انجام وظایف محوله در دولت تدبیر و امید کوشا باشید.


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، سید منصور ابراهیم زاده به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به سید منصور ابراهیم زاده آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خمینی شهر تعیین می گردید.

صیانت از طبیعت و محیط زیست با هدف بهره برداری پایدار از منابع زیستی، مقابله با آلاینده های زیست محیطی و صنعتی و برخورد قانونی با متخلفان ، همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، حمایت و تشویق واحدها، دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد دوستدار طبیعت، همکاری با دستگاه های ذیربط و آحاد مردم برای توسعه و پیشرفت پایدار، از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با عنایات الهی و به پشتوانه تلاش همکاران در انجام وظایف محوله در دولت تدبیر و امید کوشا باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد محمدی نجف آبادی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد محمدی نجف آبادی آمده است:

نظر به تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/3/ 1395 ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نجف آباد تعیین می گردید.

صیانت از طبیعت و محیط زیست با هدف بهره برداری پایدار از منابع زیستی، مقابله با آلاینده های زیست محیطی و صنعتی و برخورد قانونی با متخلفان ، همچنین فرهنگ سازی و اطلاع رسانی، حمایت و تشویق واحدها، دستگاه ها و سازمان های مردم نهاد دوستدار طبیعت، همکاری با دستگاه های ذیربط و آحاد مردم برای توسعه و پیشرفت پایدار، از جمله اموری است که انتظار دارد نسبت به تحقق آن اهتمام ورزید.

امید است با عنایات الهی و به پشتوانه تلاش همکاران در انجام وظایف محوله در دولت تدبیر و امید کوشا باشید.

 


ابلاغ بازرس ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری

طی حکمی از سوی مرتضی فرید مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر و ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم، پژمان کاوسی به عنوان بازرس موضوع ماده 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب شد.

در حکم مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان خطاب به پژمان کاوسی آمده است؛

با عنایت به تصمیمات اتخاذ شده در دوازدهمین جلسه کمیته سلامت اداری مورخ 26/10/94 و هماهنگی به عمل آمده با رئیس محترم امور اخلاق اداری، صیانت از حقوق مردم و دبیرخانه هیات عالی نظارت در تاریخ 12/11/94، بدینوسیله جنابعالی بمدت یکسال بعنوان بازرس موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری انتخاب و علاوه بر انجام شرح وظایف مصوب اداره مدیریت عملکرد وظایف پیش بینی شده در تبصره یک ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری به جنابعالی محول می گردد. انتظار دارد با جدیت و پشتکار در محدوده تخلفات موضوع این ماده (رشوه خواری و سوء استفاده از مقام اداری) بازرسی های لازم را بعمل آورده و ضمن رعایت بی طرفی و امانتداری، گزارش های متقن خود را مطابق با ترتیبات مقرر در دستورالعمل اجرایی مواد (91 و 92) قانون تهیه و ارائه نمائید. بدیهی است عملکرد جنابعالی در این حوزه بر اساس فرم های استاندارد پیش بینی شده ملاک تصمیم گیری جهت تداوم و یا لغو همکاری خواهد بود.  

 


انتصاب رئیس کمیته کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی شهرستان نایین

طی حکمی از سوی سهراب مظفر نجفی فرماندار نایین، حسین اکبری به سمت رئیس کمیته کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی شهرستان نایین منصوب شد.

در حکم فرماندار نایین خطاب به حسین اکبری آمده است:

با استناد به ماده 15 و تبصره 1 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب کمیسیون امور زیربنایی مبنی بر تشکیل کارگروه های تخصصی مدیریت بحران، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت رئیس کمیته کارگروه تخصصی مخاطرات زیست محیطی شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان نایین منصوب می نمایم.

 امید است با استعانت از خداوند متعال و در قالب شرح وظایف ابلاغی با همکاری اعضای کارگروه، تمهیدات لازم در راستای اجرای مراحل چهارگانه مدیریت بحران معمول و گزارش اقدامات بعمل آمده را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان مستقر در فرمانداری ارایه نمایند.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رضا محمدی به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به رضا محمدی آمده است:

با عنایت به سوابق علمی و تجربی جنابعالی و همچنین هماهنگی با مراجع ذیصلاح از تاریخ 94/2/6 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار تعیین می گردید.

 امید است  خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان ، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب جانشین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی انصاری به سمت جانشین فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی انصاری آمده است:

با عنایت به درخواست کتبی شما و با توجه  به مصوبه «کمیته سرمایه انسانی اداره کل»  به موجب این ابلاغ از تاریخ 94/4/24 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان جانشین فرمانده یگان اداره کل تعیین می گردید. بدیهی است ضمن همکاری و هماهنگی لازم با فرمانده یگان نسبت به برنامه ریزی کاری و ساماندهی نیروهای اجرایی اقدام لازم صورت پذیرد. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی ، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی ریاحی به سمت دبیر شورای راهبری توسعه مدیریت حفاظت محیط زیست استان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی ریاحی آمده است:

در اجرای مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 93/9/5 شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاههای اجرایی و استانی، جنابعالی به عنوان دبیر "شورای راهبری توسعه مدیریت" تعیین می­گردید.

از خدای منان توفیق روزافزون شما را در تحقق اهداف متعالی سازمانی در سطح اداره کل و واحدهای تابعه حفاظت محیط زیست استان خواستارم.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد محمدی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد محمدی آمده است:

نظر به  تعهد و تجربیات جنابعالی و با عنایت به مصوبه «کمیته سرمایه انسانی اداره کل»  به موجب این ابلاغ از تاریخ 94/4/14 ضمن حفظ

پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنجان تعیین می گردید. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهران شنتیایی به سمت رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهران شنتیایی آمده است:

نظر به تعهد،تخصص و تجربیات جنابعالی به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/4/1394 به عنوان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اصفهان تعیین می گردید. امید است با نصب العین قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه حفاظت محیط زیست در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آن شهرستان موفق و مؤید باشید.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مهدی پورقاسم به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مهدی پورقاسم آمده است:

نظر به سوابق  علمی و تجربی جنابعالی و باعنایت به مصوبه «کمیته سرمایه انسانی اداره کل»  به موجب این ابلاغ از تاریخ 1/4/94 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهین شهر و میمه تعیین می گردید. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان ، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد ولید مغربی به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد ولید مغربی آمده است:

نظر به سوابق  علمی و تجربی جنابعالی و باعنایت به مصوبه «کمیته سرمایه انسانی اداره کل»  به موجب این ابلاغ از تاریخ 4/4/94 ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فلاورجان تعیین می گردید. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان ، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول اسناد و بایگانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، ندا دریابیگی به سمت مسؤول اسناد و بایگانی این اداره کل منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به ندا دریابیگی آمده است:

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع اداره کل و همچنین تجربیات سرکار عالی، بدینوسیله از تاریخ 2/3/94 به سمت مسؤول اسناد و بایگانی اداره کل منصوب می شوید. امید است خدمات شما مورد رضای خداوند متعال قرار گیرد.

 


انتصاب سرپرست اداره پارک ملی کلاه قاضی

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرتضی ضیایی به سمت سرپرست اداره پارک ملی کلاه قاضی منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مرتضی ضیایی آمده است:

نظر به سوابق تجربی جنابعالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست اداره پارک ملی کلاه قاضی

تعیین می گردید. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، محمد میکلانی به سمت سرپرست نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به محمد میکلانی آمده است:

نظر به تعهد و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی، به عنوان سرپرست

نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونشهر تعیین می گردید. امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان موجب رضایت خداوند متعال قرار گیرد

 


انتصاب مسؤول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، رضا محمدی به سمت مسؤول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به رضا محمدی آمده است:

 با عنایت به سوابق علمی و  تجربی جنابعالی، ضمن حفظ پست سازمانی مسؤولیت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار به شما محول می گردد.

 امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق  اهداف سازمانی در آن شهرستان، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب مسؤول پناهگاه حیات وحش موته

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، مرتضی جمشیدیان به سمت مسؤول پناهگاه حیات وحش موته منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به مرتضی جمشیدیان آمده است:

 با عنایت به انتصاب جنابعالی به عنوان رئیس اداره یگان حفاظت اداره کل، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی مسؤولیت پناهگاه حیات وحش موته به شما محول می گردد.

امید است با استعانت از خداوند متعال نسبت به انجام امور محوله کوشا باشید.

 


انتصاب مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان به عضویت ستاد تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه

طی حکمی از سوی دکتر رسول زرگرپور استاندار اصفهان، حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به عضویت ستاد تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه منصوب شد.

در حکم استاندار اصفهان خطاب به مدیر کل حفاظت محیط زیست استان به استناد نامه شماره 94049 مورخ 30/7/1393 وزیر کشور چنین آمده است:

به منظور کاهش نابرابریها و توازن منطقه ای و بکارگیری پتانسیل های درونی و بومی استان و پارامترهای بیرونی و ملی و توسعه درون زای استان، ستاد تهیه و تدوین برنامه ششم استان تشکیل و با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده، جنابعالی به عنوان عضو ستاد تدوین برنامه ششم منصوب می شوید تا ضمن حضور مستمر در جلسات ستاد و با توجه به شرح وظایف پیش بینی شده در نظام تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه استان نسبت به تهیه و تصویب برنامه ها و ... اقدام فرمایند.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، پژمان خاکسار به سمت سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به پژمان خاکسار آمده است:

نظر به سوابق  علمی و تجربی جنابعالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سمیرم تعیین می گردید.

 امید است  خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افروز باقری به سمت سرپرست اداره  حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به افروز باقری آمده است:

نظر به سوابق علمی و تجربی سرکارعالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مبارکه تعیین می گردید.

امید است خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 

انتصاب سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان

طی حکمی از سوی حمید ظهرابی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان، قاسم حسومی به سمت سرپرست اداره  حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان منصوب شد.

در حکم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خطاب به قاسم حسومی آمده است:

نظر به سوابق علمی و تجربی جنابعالی، به موجب این ابلاغ ضمن حفظ پست سازمانی به عنوان سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گلپایگان تعیین می گردید.

امید است  خدمات شما در راستای پیشبرد و تحقق اهداف سازمانی در آن شهرستان ، رضایت خداوند متعال را فراهم سازد.

 


انتصاب فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان

طی حکمی از سوی سرهنگ پاسدار حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست، مرتضی جمشیدیان به سمت فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان منصوب شد.

در حکم سرهنگ پاسدار حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست خطاب به مرتضی جمشیدیان آمده است:

نظر به سوابق و شایستگی و تجارب مثبتی که در امور اجرایی دارید و بنا به پیشنهاد مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان شما را به مدت سه سال به سمت فرمانده یگان حفاظت استان اصفهان منصوب می نمایم.

انتظار دارد با توجه به رویکردهای محیط زیستی دولت تدبیر و امید و با هدف تقویت و توانمند سازی یگان حفاظت استان و برای پیشگیری و انجام اقدامات بازدارنده در جهت مقابله با هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست، تخلفات شکار و صید، انجام وظایف قانونی در حوزه مسؤولیت و حدود وظایف تعیین شده، نظارت بر عملکرد یگان حفاظت شهرستانهای تابعه، پیگیری و نظارت بر تأمین سلاح، مهمات و تجهیزات انفرادی و جمعی نیروهای یگان، ارتقاء سطح دانش و مهارت محیط بانان، هماهنگی و مشارکت در اجرای امور امدادی در هنگام بروز حوادث در مناطق تحت مدیریت استان، اجرای برنامه های مرتبط با یگان حفاظت، ممانعت از فعالیت مراکز غیرقانونی عرضه و تکثیر و پرورش حیات وحش، پیگیری و نظارت بر اجرای تصمیمات، آراء و احکام مراجع اداری و قضایی صادره در خصوص پرونده های مرتبط با تخلفات و جرایم در عرصه و اعیان محیط زیست تحت نظر مستقیم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اقدام نمایید.

امید است با اتکال به نیروی الهی و در راستای قانون مداری، اعتدال و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، سازمان را در حفاظت از مواهب و منابع خدادادی که متعلق به همه مردم می باشد یاری نمایید.

گفتنی است؛ مرتضی جمشیدیان با افزون بر 30 سال سابقه خدمت در سازمان حفاظت محیط زیست، ریاست ادارات حفاظت محیط زیست تعدادی از شهرستانهای استان را بر عهده داشته است.

 

Update history: 1399/02/01
number of visits: 483
کلیه حقوق این پایگاه اطلاع رسانی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تعلق دارد و هرگونه بازنشر مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.
سال راه اندازی مجدد: 1393
Powered by DorsaPortal